Η κυβέρνηση Μητσοτάκη για τις θέσεις του προέδρου και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, θα επιλέξει αυστηρά μεταξύ των έξι αρχαιότερων -για κάθε θέση- ανώτατων δικαστών με βάση την επετηρίδα.

Συγκεκριμένα, για τη θέση του προέδρου του Αρείου Πάγου, η επιλογή θα γίνει μεταξύ των εξής αντιπροέδρων:

  • Αγγελική Αλειφερoπoύλoυ, η οποία αποχωρεί από το δικαστικό σώμα σε δυο χρόνια,
  • Γεώργιoς Λέκκας, ο οποίος αποχωρεί σε λιγότερο από ένα έτος (30 Ιουνίου 2019),
  • Πηvελόπη Ζωvταvoύ, αποχωρεί σε λιγότερο από ένα έτος,
  • Iωσήφ Τσαλαγαvίδης, αποχωρεί σε λιγότερο από ένα έτος,
  • Ειρήvη Καλoύ, αποχωρεί σε δυο χρόνια,
  • Δήμητρα Κoκoτίvη, αποχωρεί σε δυο χρόνια.

Για τη θέση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου η επιλογή θα γίνει μεταξύ των εξής αντεισαγγελέων: Δημητρίου Δασoύλα, Βασίλειου Πλιώτα, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, Βασιλικής Θεoδώρoυ, Ευσταθίας Σπυρoπoύλoυ και Παvαγιώτη Καραγιάvvη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτριος Δασούλας αποχωρεί σε λιγότερο από ένα έτος από το εισαγγελικό σώμα και ο Βασίλειος Πλιώτας αποχωρεί σε τρία χρόνια, ενώ οι υπόλοιποι αποχωρούν σε δυο χρόνια.

Γράψτε το σχόλιο σας