Σήμερα οι υποψήφιοι των Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής διαγωνίστηκαν στο μάθημα των Μαθηματικών και οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών.

Στα Αρχαία τα θέματα ήταν μέσα στην ύλη στον ίδιο βαθμό δυσκολίας με τα αντίστοιχα περυσινά, ενώ στα Μαθηματικά τα θέματα ήταν απαιτητικά, κλιμακούμενης δυσκολίας, για τα οποία απαιτούνταν γνώση της ύλης των Μαθηματικών των προηγούμενων τάξεων.