Ύφεση 3,8% και έλλειμμα 4,2% του ΑΕΠ προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2013, που κατατέθηκε τη Δευτέρα στη Βουλή.

Επίσης, εκτιμάται ότι αν εξαιρεθούν οι δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους, θα διαμορφωθεί -πρωτογενές- πλεόνασμα 1,1% του ΑΕΠ ή 2,2 δισ. ευρώ.

Για εφέτος, οι εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης κάνουν λόγο για ύφεση 6,5%, έλλειμμα 6,6% του ΑΕΠ και πρωτογενές έλλειμμα 1,4% του ΑΕΠ.

Λαμβάνοντας υπόψη το «carry-over» από την υψηλότερη του αναμενομένου ύφεση το 2012, τα δημοσιονομικά μέτρα του αναθεωρημένου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου και αγνοώντας μέτρα και πρωτοβουλίες που προγραμματίζει η κυβέρνηση, ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται στο -3,8% για το 2013.

Η μείωση αναμένεται να προέλθει από την εγχώρια ζήτηση, η συμβολή της οποίας προβλέπεται στο -6,1%, με την ιδιωτική κατανάλωση να μειώνεται κατά 5,9%, τη δημόσια κατανάλωση κατά 7,2% και τις επενδύσεις κατά 3,7%.

Αντίθετα, η συμβολή του εξωτερικού τομέα αναμένεται θετική (συμβολή 2,1% στη μεταβολή του ΑΕΠ), με τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών να προβλέπεται ότι θα αυξηθούν κατά 2,5% και τις εισαγωγές να μειώνονται κατά 5,3%.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού, μετά τη μείωση επιστροφών για το οικονομικό έτος 2013, προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 46,742 δισ. ευρώ (έναντι των εκτιμήσεων του 2012), μειωμένα κατά 4,5%. Η υστέρηση των εσόδων εφέτος αναμένεται να προσεγγίσει τα 2,21 δισ. ευρώ.

Οι συνολικές δαπάνες τπροβλέπεται να διαμορφωθούν σε 56,58 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 5,23 δισ. ευρώ ή 8,5% σε σχέση με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις για το 2012.

Οι πρωτογενείς δαπάνες τ προβλέπεται να διαμορφωθούν σε 45,295 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 2,091 δισ. ευρώ ή 4,4% συγκριτικά με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις για το 2012.

Στο 24,7% η ανεργία

Το ποσοστό ανεργίας, χωρίς την αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών που σχεδιάζει η κυβέρνηση για την επανεκκίνηση της οικονομίας, εκτιμάται να αυξηθεί περαιτέρω το 2013, και να διαμορφωθεί στο 24,7% του εργατικού δυναμικού (από 23,5% εφέτοε), κυρίως λόγω της κάμψης της οικονομικής δραστηριότητας που θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της απασχόλησης κατά 3%.

Τέλος, ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί σημαντικά το 2013, επηρεαζόμενος κυρίως από τη χαμηλή εγχώρια ζήτηση και τις διαρθρωτικές αλλαγές που βελτιώνουν τη λειτουργία των αγορών. Η μεταβολή του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή το 2013 εκτιμάται στο 0,7%.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του προσχεδίου:

• Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης, παρά τη βαθύτερη από τις εκτιμήσεις ύφεση, θα διαμορφωθεί στα 13,3 δισ. ευρώ ή στο 6,6% του ΑΕΠ το 2012, από 19,4 δισ. ευρώ ή 9% του ΑΕΠ το 2011.

• Το πρωτογενές έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης, χωρίς νέα -εκτός προϋπολογισμού- μέτρα, θα διαμορφωθεί στα 2,8 δισ. ευρώ ή στο 1,4% του ΑΕΠ το 2012, έναντι 4,5 δισ. ευρώ ή 2,1% του ΑΕΠ το 2011.

• Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης με τις απαιτούμενες, υπό διαπραγμάτευση, παρεμβάσεις δημοσιονομικής προσαρμογής συνολικού ύψους, επί του παρόντος, ίσου ύψους με ότι προβλέπεται στο Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής, προβλέπεται να περιορισθεί ακόμη περισσότερο, στα 8 δισ. ευρώ ή στο 4,2% του ΑΕΠ το 2013.

• Η χώρα, παρά την παρατεταμένη ύφεση της οικονομίας, αναμένεται να έχει πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,2 δισ. ευρώ ή 1,1% του ΑΕΠ το 2013.

• Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αναμένεται να αποπληρωθούν στο σύνολό τους, μέσα από τις δόσεις του δανείου την περίοδο 2012-2013, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής. Ειδικότερα, εφέτος θα εξοφληθούν 3,5 δισ. και άλλα 3,5 δισ. ευρώ το 2013.

Η δημοσιονομική στρατηγική της κυβέρνησης για το 2013 βασίζεται στους παρακάτω πυλώνες:

* στην εφαρμογή ενός νέου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016,
* στην υιοθέτηση και υλοποίηση των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και θεσμικών αλλαγών,
* στη δημιουργία ενός απλού, δίκαιου και σταθερού φορολογικού συστήματος,
* στην επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων και του προγράμματος αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου και
* στην περαιτέρω αναδιάρθρωση και συγχώνευση των φορέων του δημόσιου τομέα.

Μέτρα 7,8 δισ. ευρώ το 2013

Για το 2013, προβλέπονται μέτρα 7,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 7,3 δισ. ευρώ στο σκέλος των δαπανών.

Ειδικότερα, από την αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα αναμένεται εξοικονόμηση ύψους 483 εκατ. ευρώ, από την αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 100 εκατ. ευρώ, από τη μισθολογική δαπάνη 1,1 δισ. ευρώ, από τη δαπάνη για συντάξεις 3,799 δισ. ευρώ, από τα κοινωνικά επιδόματα 347 εκατ. ευρώ, από την υγειονομική περίθαλψη 803 εκατ. ευρώ, από την Άμυνα 304 εκατ. ευρώ, από την Παιδεία 132 εκατ. ευρώ και από τον «εξορθολογισμό» των ΔΕΚΟ 241 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, τα μέτρα είναι ύψους 7,308 δισ. ευρώ.

Από το σκέλος των εσόδων, προβλέπονται έσοδα ύψους 492 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, η αύξηση εσόδων από τον «εξορθολογισμό» των οικογενειακών επιδομάτων υπολογίζεται στα 427 εκατ. ευρώ, από την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης κατά 2 έτη, 5 εκατ. ευρώ και από τη μείωση επιστροφών εσόδων 60 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται τέλος ότι στο προσχέδιο δεν γίνεται αναφορά στα νέα φορολογικά μέτρα που αναμένονται, όπως για παράδειγμα η κατάργηση του αφορολόγητου για τους ελεύθερους επαγγελματίες και η νέα κλίμακα για μισθωτούς-συνταξιούχους.

Σε τρεις συνεδριάσεις η συζήτηση

Μέσα σε τρεις συνεδριάσεις θα πρέπει να ολοκληρωθεί η συζήτηση του προσχεδίου του νέου προϋπολογισμού στη διαρκή επιτροπή Οικονομικών υποθέσεων της Βουλής.

Η συζήτηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού που κατατέθηκε τη Δευτέρα στη Βουλή όπως επιτάσσει ο Κανονισμός ορίζοντας ως ημερομηνία υποβολής την πρώτη Δευτέρα κάθε Οκτωβρίου, θα ξεκινήσει αφού προηγουμένως τα κόμματα ορίσουν τους γενικούς και ειδικούς εισηγητές.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της διαρκούς κοινοβουλευτικής επιτροπής θα διαβιβαστούν στη συνέχεια στον υπουργό Οικονομικών ο οποίος, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της επιτροπής, θα πρέπει να εισάγει τον προϋπολογισμό για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή 40
τουλάχιστον ημέρες πριν την έναρξη του νέου οικονομικού έτους.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο