Υπογράφηκε την Τρίτη από την υπουργό Οικονομίας, την υπουργό
Περιβάλλοντος και τον υπουργό Οικονομικών, η κοινή υπουργική απόφαση για
τη σύσταση του Ειδικού Ταμείου Χρηματοδότησης «Εξοικονομώ κατ’ οίκον».

Το πρόγραμμα θα κινητοποιήσει κατά την περίοδο 2010 – 2012
επενδύσεις συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ. Το αρχικό συνολικό κεφάλαιο για το 2010
ανέρχεται σε 396 εκατ. ευρώ.

Τη συνολική διαχείριση αναλαμβάνει το ΤΕΜΠΜΕ, το οποίο θα υπογράψει μέχρι το τέλος Ιουλίου τη
σχετική σύμβαση με το ΥΠΟΙΑΝ, το ΥΠΕΚΑ και τις Περιφέρειες που συνεισφέρουν
τα πρόσθετα ποσά για τη σύσταση του και θα δημοσιεύσει ανοιχτή προκήρυξη –
πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τις ελληνικές και ευρωπαϊκές τράπεζες για να
συν-επενδύσουν και να διαχειριστούν τα αντίστοιχα ποσά στο επίπεδο των
τελικών δικαιούχων-ιδιοκτητών ιδιωτικών κατοικιών.

Το Ταμείο θα
συγχρηματοδοτεί άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια μέχρι 15.000 ευρώ ανά δικαιούχο,
με πρόσθετο κίνητρο την απομείωση δανειακού κεφαλαίου, μετά την επιτυχή
ολοκλήρωση και πιστοποίηση των εργασιών.

Τα κίνητρα

Το
Πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες οι οποίοι, εισοδηματικά, εντάσσονται σε
τρεις κατηγορίες, με διακριτά κίνητρα ανά κατηγορία:

· Κατηγορία Α. Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό

δηλωθέν εισόδημα των οποίων δεν ξεπερνά τις 15.000 ή τις 25.000€
ευρώ αντίστοιχα. Για την κατηγορία αυτή, προβλέπεται χορήγηση άτοκου δανείου, που
δεν προβλεπόταν στο αρχικό σχήμα της ανακοίνωσης του Μαρτίου, και
επιχορήγηση (με τη μορφή απομείωσης δανειακού κεφαλαίου) του 30% του
επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Δηλαδή ένας πολίτης που θα λάβει δάνειο 10.000,
θα αποπληρώσει 7.000 ευρώ άτοκα.

· Κατηγορία Β. Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο
πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό
δηλωθέν εισόδημα των
οποίων βρίσκεται μεταξύ 15.000 και 30.000 ή 25.000 και 50.000 αντίστοιχα.

Για την κατηγορία αυτή, προβλέπεται χορήγηση χαμηλότοκου δανείου και
επιπλέον επιχορήγηση (με τη μορφή απομείωσης δανειακού κεφαλαίου) για το 15%
του >επιλέξιμου
προϋπολογισμού, που δεν προβλεπόταν στο αρχικό σχήμα.

· Κατηγορία
Γ.
Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό

δηλωθέν εισόδημα των οποίων υπερβαίνει τα παραπάνω όρια και μέχρι ύψος
δηλωθέντος ατομικού εισοδήματος 45.000 ή οικογενειακού εισοδήματος 65.000 ευρώ.

Για την κατηγορία αυτή, το κίνητρο αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκου
δανείου. Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας, ως ενιαίο κτήριο, δίνεται η
δυνατότητα ένταξης των ιδιοκτητών διαμερισμάτων και της κατηγορίας Β στην
κατηγορία κινήτρων Α, εφόσον το 50% του συνόλου των ιδιοκτητών επιλέξιμων
κατοικιών ανήκει στην κατηγορία Α. Το κόστος των ενεργειακών
επιθεωρήσεων για τις κατηγορίες Α και Β θα επιχορηγείται στο 100%.

Υλοποίηση
Προγράμματος

Μετά την υιοθέτηση του Κανονισμού και τη σύσταση του Ταμείου
προχωράει μέσα στις επόμενες ημέρες η προκήρυξη προς τις τράπεζες για
συμμετοχή τους στις δράσεις του Ταμείου. Οι διαδικασίες, αναμένεται να
ολοκληρωθούν στις αρχές Οκτωβρίου, οπότε οι πολίτες θα μπορούν να προσέλθουν
στις συνεργαζόμενες τράπεζες για την υποβολή αιτήσεων.

Ήδη, όμως, οι πολίτες
θα μπορούν από τις αρχές Σεπτεμβρίου να καλέσουν ενεργειακό επιθεωρητή για
τη διενέργεια της απαραίτητης ενεργειακής επιθεώρησης της κατοικίας τους. Η
διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα διαρκέσει 2 μήνες και θα επιλεγούν
εκείνες οι αιτήσεις που οδηγούν στην μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας ανά
μονάδα κόστους.

Τα κριτήρια για τις επιλέξιμες κατοικίες δεν αλλάζουν, το
πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που δεν είναι εξοχικές, έχουν κατασκευαστεί
πριν το 1980, βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση με 1.500 ευρώ/ τ.μ., βάσει της ενεργειακής επιθεώρησης έχουν καταταχθεί σε κατηγορία
μικρότερη ή ίση της Δ και μπορούν με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις
εξοικονόμησης ενέργειας να
αναβαθμισθούν κατά μία τουλάχιστον ενεργειακή
κατηγορία.

Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα

1) Στο πρώτο στάδιο καλείται ενεργειακός
επιθεωρητής για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης βάσει της οποίας θα
καθορισθεί η ενεργειακή κατηγορία της κατοικίας, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον κατηγορία, η εξοικονόμηση
που θα επιτευχθεί και το αντίστοιχο κόστος.

2) Στο δεύτερο στάδιο υποβάλλεται
αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε συμβαλλόμενη
τράπεζα. Σε περίπτωση πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου υποβάλλεται αρχικά αίτηση από εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και εν συνεχεία το σύνολο των αιτήσεων
των ιδιοκτητών στο ίδιο υποκατάστημα.

Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που
αφορούν εργασίες που θα γίνουν μετά την έκδοση του πιστοποιητικού.

3)
Υποδοχή των αιτήσεων από την τράπεζα/Έλεγχος δικαιολογητικών φακέλου/Έλεγχος επιλεξιμότητας της αίτησης βάσει των κριτηρίων.

4) Μετά το πέρας
υποβολής αιτήσεων αξιολόγηση και κατάταξη βάσει κριτηρίου εξοικονόμησης
ενέργειας προς κόστος παρέμβασης/Έκδοση Απόφασης υπαγωγής αιτήσεων/Κοινοποίηση της έγκρισης στη συμβαλλόμενη τράπεζα/Ενημέρωση Ωφελουμένου.

5) Υλοποίηση εργασιών.

6) 2η Ενεργειακή επιθεώρηση/Έκδοση δεύτερου
πιστοποιητικού/Έλεγχος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας/Πιστοποίηση
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

7) Η εκταμίευση του
δανείου ξεκινάει με την απόφαση υπαγωγής. Για την ολοκλήρωση της εκταμίευσης
και τη λήψη του πρόσθετου κινήτρου της επιχορήγησης ο ωφελούμενος
προσκομίζει τα παραστατικά των δαπανών και το δεύτερο πιστοποιητικό
ενεργειακής επιθεώρησης.

8) Δειγματοληπτικός έλεγχος υλοποίησης φυσικού
αντικειμένου από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) του
ΥΠΕΚΑ.

9) Πιστοποίηση/Έλεγχος της ορθής εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του ΕΣΠΑ.

Για την υποστήριξη των πολιτών τόσο κατά τη
φάση λήψης της απόφασης για υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα όσο και κατά τη
φάση υλοποίησης του έργου και λήψης των ενισχύσεων, θα λειτουργεί, από την
Πέμπτη 22/7 γραμμή αρωγής χρηστών (help desk) στο 801 11 36 300.

Επιλέξιμες παρεμβάσεις

Οι παρεμβάσεις, που υποβάλλονται με την αίτηση για
υπαγωγή στο πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού
Επιθεωρητή Κτηρίου και αφορούν στις κατωτέρω τρεις κατηγορίες επιλέξιμων
παρεμβάσεων:

1) Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια/υαλοπίνακες) και
τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.

2) Τοποθέτηση θερμομόνωσης στα εξωτερικά
δομικά στοιχεία του κτηριακού κελύφους συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής.

3) Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής
ζεστού νερού χρήσης.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Γράψτε το σχόλιό σας