Δύο πτυχιούχοι με έδρα τη Ζυρίχη δημιούργησαν χαμηλού κόστους προσθετικά χαμηλού άκρου από ανακυκλωμένα πλαστικά απορρίμματα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σε τοπικά εργοστάσια στην Κένυα.

 

Το «Project Circleg» ιδρύθηκε από τους φοιτητές του βιομηχανικού σχεδιασμού Fabian Engel και Simon Oschwald στο Πανεπιστήμιο Τεχνών της Ζυρίχης το Μάρτιο του 2018 ως μια πτυχιακή εργασία.

 

 

Οι δύο σχεδιαστές ήθελαν να βρουν έναν τρόπο να βοηθήσουν τα εκατομμύρια των ανθρώπων στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες που χρειάζονται προσθετικό μέλος εξαιτίας τροχαίων ατυχημάτων, κακής ιατρικής περίθαλψης ή ένοπλης σύγκρουσης.