Από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Κρήτη με έντονη παρουσία στο εξωτερικό είναι η εταιρεία Πλαστικά Κρήτης. Η επιχείριση έγινε γνωστή στο πανελλήνιο λόγω της απαγωγής του διευθύνοντος συμβούλου της κ. Μιχάλη Λεμπιδάκη, μια περιπέτεια που είχε ευτυχώς αίσιο τέλος.

Η εταιρεία παράγει κυρίως πρώτες ύλες για τη βιομηχανία πλαστικών (masterbatches), σωλήνες πολυαιθυλενίου και πλαστικά φύλλα για αγροτικές χρήσεις.

Η μητρική εταιρεία στο Ηράκλειο απασχολεί 374 εργαζόμενους αλλά μαζί με τις θυγατρικές στο εξωτερικό οι απασχολούμενοι στον όμιλο φθάνουν τους 976.

Η εταιρεία διαθέτει εργοστάσια σε Κίνα, Ρουμανία, Ρωσία, Τουρκία, Πολωνία και Γαλλία. Στη μονάδα του Ηρακλείου, καθώς και σε Ρουμανία, Ρωσία, Τουρκία, Πολωνία παράγει κυρίως masterbatches ενώ τα εργοστάσια σε Κίνα και Γαλλία παράγουν πλαστικά φύλλα για αγροτικές χρήσεις.

Στη χρήση του 2016 ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 274 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 29 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση του πρώτου εξαμήνου του 2017 οι ενοποιημένες πωλήσεις έφτασαν τα 147,7 εκατ. ευρώ έναντι 134,47 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016 και τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν ελαφρώς από 14,47 εκατ. σε 13,73 εκατ. ευρώ.

Κατά το εξεταζόμενο διάστημα το εργοστάσιο στο Ηράκλειο είχε τζίρο 72 εκατ., η Κίνα 33,7 εκατ., η Γαλλία 15,5 εκατ. ευρώ, η Ρουμανία 11 εκατ. η Πολωνία 10 εκατ. ευρώ, η Ρωσία 6,68 εκατ. ευρώ και η Τουρκία 6,2 εκατ. ευρώ. Η υποχώρηση των ενοποιημένων κερδών οφείλεται στα ζημιογόνα αποτελέσματα σε Ρωσία και Τουρκία που δεν προήλθαν όμως από λειτουργικές ζημίες αλλά από συναλλαγματικές διαφορές.

Ο ισολογισμός της εταιρείας σφύζει από υγεία. Σε ενοποιημένη βάση η εταιρεία στις 30/6/2017 εμφανίζει δάνεια 18,1 εκατ. ευρώ και σύνολο υποχρεώσεων (μαζί με προμηθευτές κ.α.) 60 εκατ. ευρώ. Στον αντίποδα εμφανίζει αποθέματα 60 εκατ, απαιτήσεις από πελάτες 67 εκατ. ευρώ, ίδια κεφάλαια 222 εκατ. ευρώ και ταμείο 41 εκατ. ευρώ.

Οι προοπτικές, σύμφωνα με τη διοίκηση, είναι ιδιαίτερα ευοίωνες λόγω της ταχείας αύξησης της παραγωγής πλαστικών στην Ανατολική Ευρώπη και την Τουρκία καθώς και της χρήσης αγροτικών φύλλων στην Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά τέτοιων προϊόντων στον κόσμο.

Η Πλαστικά Κρήτης έχει εγκαταστήσει στην ανατολική Κρήτη Αιολικό Πάρκο ισχύος 12 MW και φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος 340 KW για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εξασφαλίζοντας ανταγωνιστικότερο κόστος ενέργειας για την επιχείρηση.

Βασίλης Κώτσης

in.gr