Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2009 παρέμεινε το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στην ευρωζώνη τον Ιανουάριο του 2017, σύμφωνα με τη Eurostat. Διαμορφώθηκε στο 9,6%, σταθερό σε σύγκριση με το Δεκέμβριο 2016 και χαμηλότερο από το 10,4% τον Ιανουάριο 2016. Στην ΕΕ το ποσοστό ήταν 8,1% τον Ιανουάριο 2017, το χαμηλότερο που καταγράφηκε από τον Ιανουάριο 2009. Πρωταθλήτρια στην ανεργία σε ευρωζώνη και ΕΕ παραμένει σταθερά η Ελλάδα, ακολουθούμενη από την Ισπανία.

Η Eurostat εκτιμά ότι 19.969.000 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκ των οποίων 15.620.000 εκατομμύρια ήταν στην ευρωζώνη, ήταν άνεργοι τον Ιανουάριο του 2017.

Σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2016 ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 96.000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 56.000 στην ευρωζώνη.

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2016 η ανεργία μειώθηκε κατά 1.733.000 άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 1.101.000 στη ζώνη του ευρώ.

Σταθερά πρωταθλήτρια η Ελλάδα

Μεταξύ των κρατών μελών, τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας τον Ιανουάριο του 2017 καταγράφηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία (3,4%) και στη Γερμανία (3,8%).

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στην Ελλάδα (23,0% τον Νοέμβριο 2016) και την Ισπανία (18,2%).

Σε σύγκριση με πριν από ένα χρόνο, το ποσοστό ανεργίας στην Ιανουάριο του 2017 μειώθηκε σε είκοσι πέντε κράτη μέλη, ενώ αυξήθηκε στην Κύπρο (από 13,1% σε 14,1%), στην Ιταλία (από 11,6% σε 11,9%) και στη Δανία (από 6,0% σε 6,2%).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Κροατία (από 14,8% σε 11,3%), στην Ισπανία (από 20,6% σε 18,2%), στην Ουγγαρία (από 6,2% έως 4,3% μεταξύ Δεκεμβρίου 2015 και Δεκέμβριος 2016), στην Πορτογαλία (από 12,1% σε 10,2%), στη Σλοβακία (από 10,4% σε 8,6%) και στην Ιρλανδία (από 8,5% σε 6,7%).

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα (45,7%, το Νοέμβριο), στην Ισπανία (42,2%) και στην Ιταλία (37,9%), τον Ιανουάριο του 2017. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Γερμανία (6,5%), τον Ιανουάριο του 2017. Τον Ιανουάριο η ανεργία των νέων στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 20% και στην ΕΕ στο 17,7%.

Τον Ιανουάριο του 2017 το ποσοστό ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 4,8%, από 4,7% το Δεκέμβριο του 2016, αλλά κάτω από 4,9% τον Ιανουάριο το 2016.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ