Σε «κούρεμα» χρέους κατά 75% ιδιωτικής υπαλλήλου προχώρησε το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης. Σύμφωνα με την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, το Ειρηνοδικείο με την υπαρ.1628/2017 απόφαση του, ρύθμισε το χρέος οφειλέτριας, συνολικής οφειλής 235.394 ευρώ, με καταβολή μηνιαίας δόσης των 40 ευρώ, για 55 μήνες. Δηλαδή θα καταβάλλει, συνολικά το ποσό των 2.200 ευρώ, και 56.090,46 ευρώ για την διάσωση της κατοικίας της για 25 έτη (300 δόσεις) με μηνιαία καταβολή 194,30 ευρώ.

Συνολικά θα πληρώσει μόνο 58.290,46 ευρώ από 235.394 ευρώ, δηλαδή «κούρεμα» του χρέους κατά 75%.

Η εν λόγω οφειλέτρια, από την περιοχή του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης πρόκειται για οφειλέτρια έγγαμο, ιδιωτική υπάλληλο η οποία είχε χρεωθεί σε τρεις τράπεζες, στεγαστικό δάνειο, καταναλωτικά δάνεια -πιστωτικές κάρτες, (σύνολο 6 οφειλές) ως οφειλέτρια.

Εισοδήματα που διαθέτει : 994 ευρώ, από εργασία, ως ιδιωτικός υπάλληλος. Περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κυριότητα της. Η αιτούσα διαθέτει οικία, εμβαδού 112,15 τ.μ, οικόπεδο 330,69 τ.μ
και το 50% από Ι.Χ αυτοκίνητο.

Επί των παραπάνω, το Δικαστήριο Ηρακλείου, παρά τις αιτιάσεις και ενστάσεις των αντιδίκων τραπεζών «περί καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος κατάθεσης, περί αοριστίας», με την υπαρ.1628/2017 απόφαση του, όρισε:

  • Δέχεται, την αίτηση
  • Ρυθμίζει, τα χρέη της οφειλέτριας καταναλώτριας σε μηνιαίες καταβολές για 55 μήνες, των 40,00 ευρώ, μηνιαίως
  • «Κουρεύει» το χρέος των 235.394 ευρώ, κατά 75% δηλ. η εν λόγω οφειλέτης θα πληρώσει μόνο 58.290 ευρώ
  • Εξαιρεί, από την εκποίηση την κύρια κατοικία εμβαδού 112,15 τ.μ, αναγερθείσα σε οικόπεδο επιφάνειας 330,69 τ.μ

in.gr

Γράψτε το σχόλιο σας