Η Ελλάδα εξήλθε υπερηφάνως του προγράμματος διάσωσης και των μνημονίων, αλλά η θέση της στις διεθνείς αγορές, παρά τις γιορτές και τις πανηγύρεις, δεν βελτιώθηκε.
Το επιτόκιο των δεκαετών ελληνικών τίτλων παρ’ ότι πρόσκαιρα σημείωσε πτώση σε επίπεδα οριακά μικρότερα του 4% , δεν μπόρεσε να διατηρήσει την πτωτική τάση.
Αντιθέτως ,προϊόντος του χρόνου, η τάση αντιστράφηκε και από καθοδική έγινε ανοδική.
Την Τρίτη, μετά το μεσημέρι, προσέγγιζε το 4,5% και συγκεκριμένα το σχετικό δελτίο έγραφε 4,45%.
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ