Πέντε μήνες μετά τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού οι επιχειρήσεις που έχουν ρυθμίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται σε 11.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία που υπάρχουν οι υποθέσει αφορούν συνολικά χρέη ύψους ενός εκατ. ευρώ, ενώ δύο αφορούν χρέη προς τις τράπεζες. Η ρύθμιση που συμφωνήθηκε είναι διαγραφή μέρους των προσαυξήσεων και εξόφληση του υπολοίπου ποσού σε 120 δόσεις.

Οι άλλες υποθέσεις που επιλύθηκαν μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ ύψους 20.000-65.000 ευρώ για τις 8 περιπτώσεις και 320.000 ευρώ για μία περίπτωση. Η ρύθμιση που έλαβαν περιλαμβάνει 85% διαγραφή προσαυξήσεων και αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού σε 120 δόσεις.

Κατά τις πρώτες 20 εβδομάδες λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού (δηλαδή μέχρι την 22/12/2017), 14.406 ξεκίνησαν την αίτηση τους εκ των οποίων οι 4.653 έχουν εισάγει τα βασικά στοιχεία.

Από αυτούς οι 2.264 δεν πέρασαν τον έλεγχο επιλεξιμότητας (δηλαδή δεν πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής), κυρίως επειδή είναι φυσικά πρόσωπα, δηλαδή δεν διαθέτουν πτωχευτική ιδιότητα.

Οι 2.389 πέρασαν τον έλεγχο επιλεξιμότητας (δηλαδή πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής), οι 391 ολοκλήρωσαν την αίτηση τους, την υπέβαλλαν οριστικά.

Εν τω μεταξύ εντός του Ιανουαρίου αναμένεται η ρύθμιση οφειλών ακόμη περισσότερων επιχειρήσεων, εκτιμάται ότι θα φθάσουν τις 50 υποθέσεις, ενώ μέχρι τέλος Ιανουαρίου η πλατφόρμα θα είναι έτοιμη να υποδεχτεί και τους ελευθέρους επαγγελματίες με οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία έως 50.000 ευρώ.

in.gr

Γράψτε το σχόλιο σας