Κάθετα αντίθετος με την επιβολή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) που πρόκειται εντός των προσεχών ημερών να στείλει στις φαρμακευτικές εταιρείες η ελληνική κυβέρνηση, δηλώνει με επιστολή του προς τον υπουργό Υγείας ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ).

Το υπουργείο Υγείας υπολογίζει να εισπράξει από το μέτρο αυτό 152,6 εκ. ευρώ.

Στην επιστολή του πρόεδρου του ΣΦΕΕ, Κωνσταντίνου Φρουζή και του γενικού Διευθυντή Φ. Μαγγαλούση, προς τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζο, επισημαίνεται ότι οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις δεν είναι σε καμία περίπτωση διατεθειμένες να καταβάλουν clawback, του οποίου και ο υπολογισμός είναι τελείως αδιαφανής, τη στιγμή που πληθώρα θεσμοθετημένων μέτρων δεν έχουν εφαρμοστεί καθόλου ή έχει καθυστερήσει υπερβολικά η εφαρμογή τους, δηλαδή:
1. Μείωση στα σωστά επίπεδα των τιμών off-patent/generics
2. Πληρωμή rebate φαρμακοποιών
3. Μείωση περιθωρίου κέρδους της εφοδιαστικής αλυσίδας στο 15%
4. Ποσοστά συνασφάλισης
5. Πλήρης εφαρμογή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
6. Καταπολέμηση της απάτης μέσω πάταξης του φαινομένου των πλαστών συνταγών, της πλήρους μηχανοργάνωσης του συστήματος κ.λπ.

Ο ΣΦΕΕ έχει ήδη προσβάλει στο Συμβούλιο της Επικρατείας τη σχετική Υπουργική Απόφαση για τους εξής λόγους:

  • Με το μέτρο αυτό παραβιάζεται η αρχή της ισότητας διότι με αυθαίρετο τρόπο από την αλυσίδα εμπορίας των φαρμάκων επιλεκτικά το συγκεκριμένο μέτρο επιβάλλεται στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις.
  • Τα κριτήρια επιβολής του μέτρου πάσχουν από αοριστία διότι δεν προσδιορίζουν με σαφήνεια τα ποσά που πρέπει να επιστρέψουν οι εταιρείες και ποια μεθοδολογία ακολουθείται για τον ακριβή επιμερισμό της υπέρβασης της δαπάνης στην υπόχρεο εταιρεία. 
  • Οι υπόχρεες εταιρείες δεν είναι εκείνες οι οποίες συντελούν στην υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπάνης καθόσον ο θεράπων ιατρός είναι αυτός ο οποίος συνταγογραφεί. 
  • Το μέτρο αυτό είναι συμπληρωματικό και θα πρέπει να ισχύσει μόνο σε περίπτωση κατά την οποία η Πολιτεία παρά την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων από τη σχετική εθνική νομοθεσία και το Μνημόνιο μέτρων, διαπιστώσει υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπάνης.

Προτάσεις του ΣΦΕΕ για τη φαρμακευτική δαπάνη
Ο Σύνδεσμος προτείνει τα ακόλουθα, προκειμένου να είναι ο υπολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ διαφανής, δίκαιος και αντικειμενικός:
1. Ο διαχωρισμός φαρμακευτικής και νοσοκομειακής δαπάνης είναι απαραίτητος, ώστε να σταματήσει η συστηματική και ραγδαία εντός του 2012 μετακύλιση από τα νοσοκομεία στον ΕΟΠΥΥ. Θα πρέπει, λοιπόν, άμεσα να αρχίσουν τα νοσοκομεία να διανέμουν επιτέλους τα νοσοκομειακά φάρμακα. Σε κάθε περίπτωση τα άλλα «νοσοκομειακά» φάρμακα που θα συνεχίσουν να υπολογίζονται στην εξωνοσοκομειακή δαπάνη θα πρέπει να πωλούνται στο εξής στην ex-factory τιμή, χωρίς τη νοσοκομειακή έκπτωση.

2. Στον υπολογισμό της δαπάνης δεν μπορεί να περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ διότι αποτελεί φόρο του κράτους και άρα έσοδό του, όπως γίνεται εξάλλου σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

3. Το κόστος των νοσοκομειακών προϊόντων που διανέμει ο ΕΟΠΥΥ από τα φαρμακεία του θα πρέπει να αφαιρείται από τη φαρμακευτική δαπάνη σύμφωνα και με τον ορισμό του ΟΟΣΑ. Ο ΕΟΠΥΥ διαθέτει δικό του δίκτυο διανομής για να στηρίζει την ανεπαρκή λειτουργία των νοσοκομείων, που του επιτρέπει τη χορήγηση νοσοκομειακών προϊόντων σε αντίθεση με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Στην αμιγώς νοσοκομειακή δαπάνη εντάσσονται όλα τα προϊόντα του καταλόγου 3816 (ΦΕΚ 1003/Β/2012, Παράρτημα 1α ) και επίσης οι κατηγορίες: α) αυξητικοί παράγοντες και παράγοντες ερυθροποϊίας, β) ιντερφερόνες, γ) revlimid, δ) remicade και ε) φάρμακα ΙΦΕΤ βραχείας νοσηλείας.

4. Οι καθυστερήσεις πληρωμών προς τους φαρμακοποιούς οδηγούν σε απώλεια του rebate φαρμακείων της τάξης των €5 εκ το μήνα. Εφόσον η καθυστέρηση αποτελεί υπαιτιότητα του κράτους οι αντίστοιχες απώλειες δεν θα πρέπει να απαιτούνται ως clawback από την βιομηχανία.

health.in.gr

Γράψτε το σχόλιο σας