Ελιά: Πώς θα αντιμετωπίσετε το γλοιοσπόριο – Καλλιεργητικά μέτρα