Το σχέδιό του ώστε η Αττική να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας παρουσιάζει, µιλώντας στην «Κάλπη 19», ο δήµαρχος Αµαρουσίου και υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης.

«∆εσµεύοµαι να δουλέψω σε συγκεκριµένες κατευθύνσεις, στην προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονοµίας, στην ανάδειξη της Αττικής σε διεθνές brand τουριστικού και πολιτιστικού προορισµού 12 µήνες τον χρόνο, στην προσέλκυση επενδύσεων και στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας», τονίζει µεταξύ άλλων, ενώ υπογραµµίζει την ανάγκη να υπάρξει άµεσα ένα εθνικό σχέδιο διαχείρισης των απορριµµάτων στην Αττική.

Ο κ. Πατούλης επισηµαίνει, ακόµα, πως στόχος του είναι «να δηµιουργηθούν µέσα στα επόµενα τέσσερα χρόνια πάνω από 100.000 νέες θέσεις εργασίας στην Αττική µέσα από συνέργειες».

Σχετικά µε τις υποψηφιότητες των κ. Ρένας ∆ούρου και Γιάννη Σγουρού αναφέρει πως πρόκειται για «δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος» και σηµειώνει πως «θεωρώ αντίπαλο τα προβλήµατα και όχι τα πρόσωπα»