Γοητευμένος από την αρχαία ιστορία, ο καλλιτέχνης Jim Bachor, αποφάσισε μια μέρα να εργαστεί σε αρχαιολογικό έργο στην Πομπηία. Αυτό του έδωσε την ιδέα να αναμειχθεί η τέχνη και η αγάπη του για τον αρχαίο κόσμο μέσα από ένα αναλλοίωτο και ανθεκτικό υλικό: μωσαϊκό.