Τη χρηματοδότηση 14 έργων υψηλού επιπέδου με συνολικά 34 εκατ. ευρώ προκειμένου να εισαγάγουν ταχύτερα τις καινοτομίες τους στην αγορά, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της δράσης «Επιτάχυνση της καινοτομίας» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC).

Στις κοινοπραξίες που θα επωφεληθούν των ευρωπαϊκών κονδυλίων περιλαμβάνονται και 11 ελληνικοί φορείς, τόσο ιδιωτικές εταιρίες όσο και δημόσιοι φορείς (ΤΕΙ Κρήτης, Πολυτεχνείο, ΔΕΗ).

Στα έργα που επιλέγονται για χρηματοδότηση περιλαμβάνεται νέα τεχνολογία ανακύκλωσης για την εισαγωγή καουτσούκ από ελαστικά «στο τέλος του κύκλου ζωής τους» στις γραμμές παραγωγής, ένα σύστημα για την καταπολέμηση της θνησιμότητας των αποικιών μελισσών (συμμετέχει ως εταίρος το ΤΕΙ Κρήτης), καθώς και ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που βελτιώνει την ποιότητα των βίντεο και περιορίζει την κίνηση βίντεο συνεχούς ροής στο διαδίκτυο.

Η δράση «Επιτάχυνση της καινοτομίας»

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η δράση «Επιτάχυνση της καινοτομίας» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» αφορά ριζικά νέα, πρωτοποριακά προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες ή επιχειρηματικά μοντέλα που ανοίγουν νέες αγορές.

Προσφέρει έως και 3 εκατ. ευρώ ανά σχέδιο σε κοινοπραξίες αποτελούμενες από τρεις έως πέντε εταίρους, οι οποίες περιλαμβάνουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), βιομηχανικούς φορείς, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και άλλους παράγοντες όπως φυτώρια επιχειρήσεων, επενδυτές ή τον δημόσιο τομέα.

Η εν λόγω δράση αφορά σχετικά ώριμες πρωτοποριακές τεχνολογίες, έννοιες και επιχειρηματικά μοντέλα που βρίσκονται κοντά στην αγορά. Οι συμμετέχοντες έχουν επίσης πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες επιχειρηματικής καθοδήγησης και επιτάχυνσης.

Στα 14 σχέδια τα οποία δικαιούνται υποστήριξη συμμετέχουν 59 εταίροι, μεταξύ των οποίων ΜΜΕ, βιομηχανικοί εταίροι, πανεπιστήμια και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί από 18 χώρες.

Μέχρι την 31η Μαΐου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε 2.016 προτάσεις.

Η επόμενη προθεσμία για τη δράση «Επιτάχυνση της καινοτομίας» είναι στις 23 Οκτωβρίου 2018.