Η Βαϊκάλη, που βρίσκεται στη νοτιοανατολική Σιβηρία και καλύπτει επιφάνεια 3,15 εκατομμυρίων εκταρίων, είναι η παλαιότερη (25 εκατομμυρίων ετών) και βαθύτερη (1.700 μ.) λίμνη της υφηλίου.

Η εν λόγω λίμνη περιέχει το 20% των συνολικών παγκόσμιων αποθεμάτων γλυκού νερού σε υγρή μορφή.

*Οι φωτογραφίες του παρόντος άρθρου ανήκουν στον Γιάννη Παπακώστα