Η πρωτοβουλία ανήκει στην Ένωση Επιστημονικού Προσωπικού του Ευαγγελισμού (Ε.Ε.Π.Ν.Ε.). Πρόκειται για πολυθεματικό Σεμινάριο υψηλού κύρους το οποίο απευθύνεται σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτές, τεχνολόγους, βιολόγους και γενικά σε όλους του Επαγγελματίες Υγείας

Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών στην Ιατρική, τόσο σε κλινικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο αλλά και να αναδείξει και το πολύπλευρο έργο που επιτελείται στον Ευαγγελισμό, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, θα αποτυπωθούν στο 25ο Ετήσιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης που διοργανώνεται στο Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» από τις 17 έως 21 Φεβρουαρίου
Έμφαση θα δοθεί στις νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις σε όλα τα πεδία της Ιατρικής, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στην ανοσοθεραπεία με CAR T-λεμφοκύτταρα, στις νεότερες καρδιοχειρουργικές προσεγγίσεις αλλά και σε θέματα που αφορούν όλες τις ειδικότητες

Η πρωτοβουλία ανήκει στην Ένωση Επιστημονικού Προσωπικού του Ευαγγελισμού (Ε.Ε.Π.Ν.Ε.). Πρόκειται για πολυθεματικό Σεμινάριο υψηλού κύρους το οποίο απευθύνεται σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτές, τεχνολόγους, βιολόγους και γενικά σε όλους του Επαγγελματίες Υγείας. Για πρώτη φορά το Ετήσιο Σεμινάριο Σ.Ι.Ε. πραγματοποιήθηκε το 1996 στο ιστορικό «Δώμα» του Ευαγγελισμού και έκτοτε διοργανώνεται ανελλιπώς μέχρι σήμερα.

Το Σεμινάριο του 2020 έχει πανηγυρικό χαρακτήρα αφού συμπληρώνονται τα 25 χρόνια της διοργάνωσης και τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Επιστημονικής Ένωσης.

Με στόχο να αποτυπώσει τις εντυπωσιακές εξελίξεις των τελευταίων ετών, τόσο σε κλινικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο, όπως επίσης και θέματα καθημερινής κλινικής πρακτικής, η Επιστημονική Επιτροπή κατάρτισε ένα πρόγραμμα με επίκαιρη θεματολογία και εξειδικευμένη προσέγγιση, η οποία καλύπτει όλο το φάσμα της Ιατρικής. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται διαλέξεις διακεκριμένων επιστημόνων, διατμηματικά, διεπιστημονικά και διανοσοκομειακά εκπαιδευτικά συμπόσια, επιστημονικές αντιπαραθέσεις και διαδραστικές συνεδρίες.

· Η ανοσοθεραπεία με CAR T-λεμφοκύτταρα έχει πρόσφατα λάβει έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για χρήση παιδιά και νεαρούς ενήλικες με υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία και σε ασθενείς με Διάχυτο Λέμφωμα από Β-μεγάλα κύτταρα μετά από αποτυχία σε δύο προηγούμενες

γραμμές θεραπείας. Οι προκλήσεις στη χορήγησή τους είναι πολλές για τη χώρα μας. Ήδη η θεραπεία εφαρμόστηκε στον πρώτο ασθενή στη χώρα μας και μάλιστα στο Νοσοκομείο μας. Το θέμα θα συζητηθεί διεξοδικά σε δύο συνεδρίες στη διάρκεια του Σεμιναρίου από ειδικούς Αιματολόγους και γιατρούς της ΜΕΘ

· Νεότερα δεδομένα ενισχύουν τη θέση της χειρουργικής έναντι της επεμβατικής αντιμετώπισης στη στεφανιαία νόσο του στελέχους. Οι νεότερης γενιάς χειρουργικές βαλβίδες παραμένουν η θεραπεία εκλογής στις δομικές παθήσεις των βαλβίδων της καρδιάς παρά τον ενθουσιασμό για τις διακαθετηριακές. Η τεχνολογία προσφέρει καινούργιες εμφυτεύσιμες συσκευές-μινιατούρες για την αντιμετώπιση της σοβαρής καρδιακής ανεπάρκειας. Η υβριδική θεραπεία των παθήσεων της αορτής και η χειρουργική θεραπεία των όγκων του νεφρού με επέκταση στις καρδιακές κοιλότητες, πραγματοποιούνται για την Ελλάδα, σχεδόν αποκλειστικά στο Νοσοκομείο μας, γεγονός που καθιστά τον Ευαγγελισμό Εκπαιδευτικό Κέντρο.

Θα συζητηθούν θέματα για τα οποία υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις αλλά και θέματα που μας απασχολούν στην καθημερινότητα όπως:

· Νέα φάρμακα στη φαρέτρα μας για την αντιμετώπιση δύσκολων νοσημάτων

· Νέες χειρουργικές προσεγγίσεις με ιδιαίτερη αναφορά στις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις και τη Ρομποτική

· Νέες τεχνολογίες με ιδιαίτερη αναφορά στο NGS

· Το φλέγον ζήτημα των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της μικροβιακής αντοχής με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη

· Ζητήματα σχετικά με τη μαζική εγκαυματική καταστροφή με την εμπειρία που αποκτήθηκε μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Μάτι

· Αντιμετώπιση επειγόντων χειρουργικών καταστάσεων

· Αντιμετώπιση επειγόντων νευρολογικών και αγγειακών συμβαμάτων

· Σπάνια νοσήματα όπως η συστηματική μαστοκυττάρωση

· Η σωστή παραγγελία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων

· Ζητήματα σχετικά με τα προβλήματα του υγειονομικού προσωπικού από την άσκηση των καθηκόντων με έμφαση στην πρόληψη και την ασφάλεια

· Η ενδημία της Παχυσαρκίας: Μείζων παράγων τοξικότητας και νοσηρότητας

· Ημερήσια καταγραφή του ρυθμού της ορμονικής έκκρισης: Εργαλείο υψηλής τεχνολογίας.

· Είναι γνωστό και δυστυχώς συνεχώς επιτείνεται το “brain drain”. Το θέμα θα συζητηθεί σε ειδική συνεδρία με θέμα: «Προκλήσεις για ειδικευόμενους και νέους ειδικούς».

· Με ιδιαίτερη προσοχή έχουν προετοιμασθεί και οι «Αντιπαραθέσεις» σε φλέγοντα επίκαιρα θέματα, που υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις, έτσι ώστε να ακουστούν διαφορετικές απόψεις, να υπάρξει σφαιρική ενημέρωση και εν τέλει σύγκλιση με στόχο την καλύτερη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών μας.

Στην κορυφαία ειστημονική Εκδήλωση, ο Νοσηλευτικός Τομέας δίνει δυναμικά το παρόν με εκπαιδευτικά συμπόσια, επίκαιρα θέματα και διαλέξεις υψηλού επιστημονικού ενδιαφέροντος. Θα συζητηθούν θέματα όπως:

· Ο Σακχαρώδης Διαβήτης στο νοσηλευόμενο ασθενή με έμφαση στην ολιστική προσέγγιση αναδεικνύοντας τον πολυδιάστατο ρόλο του νοσηλευτή και τη σημαντικότητα της διεπιστημονικής προσέγγισης

· Εξελίξεις και προοπτικές στις μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενημέρωση για τη δωρεά οργάνων

· Σύνδρομο μετά τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας: Μια αναφορά σε ένα σύγχρονο πρόβλημα που αφορά τους ασθενείς και αντανακλά σε όλο το οικογενειακό περιβάλλον Η πολυπαραγοντικότητα του συνδρόμου αναδεικνύει την αναγκαιότητα της διεπιστημονικής προσέγγισης αλλά και τη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας στη φροντίδα των βαρέως πασχόντων ασθενών στη ΜΕΘ

· Αποτελεσματική διαχείριση του νοσηλευτικού χρόνου

46 εργασίες

Για πρώτη φορά, στο πρόγραμμα του Σεμιναρίου περιλαμβάνονται εργασίες, που έχουν εκπονηθεί στο Νοσοκομείο μας και αποτυπώνουν τη δική μας εμπειρία, τη δουλειά και τα επιτεύγματα συναδέλφων όλων των ειδικοτήτων. Συνολικά υποβλήθηκαν 46 εργασίες. Οι 16 εργασίες θα παρουσιαστούν ως προφορικές ανακοινώσεις και οι 29 ως αναρτημένες. Στις εργασίες, που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα απονεμηθούν βραβεία στη διάρκεια της Τελετής Λήξης.

Όπως κάθε χρόνο, θα πραγματοποιηθεί η απονομή των βραβείων «Δ. Ίκκος», «Κ. Γαρδίκας» και «Α. Μπίλλης» της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, για την καλύτερη παρουσίαση περιστατικού, διαφορική διάγνωση και σχολιασμό αντίστοιχα. Επίσης, θα γίνει η καθιερωμένη Τιμητική Εκδήλωση για τους Αποχωρήσαντες Διευθυντές του Νοσοκομείου, ελάχιστη αναγνώριση της μέγιστης προσφοράς τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι Διαλέξεις των Προσκεκλημένων Ομιλητών στην Τελετή Έναρξης και την Τελετή Λήξης του Σεμιναρίου. Συγκεκριμένα στην Τελετή της Επίσημης Έναρξης ο ιατρός Αθανάσιος Γ. Γιαλούρης, ο οποίος για πολλά χρόνια υπήρξε μέλος της μεγάλης οικογένειας του Ευαγγελισμού θα αναφερθεί στην ιστορία της «Ναυαρχίδας» του Ε.Σ.Υ. στην ομιλία του με τίτλο: «Ευαγγελισμός: Από τη Νοσηλευτική Σχολή στο Τεταρτοβάθμιο Νοσοκομείο. Ένα ταξίδι στον χρόνο».
Στην Τελετή Λήξης ο κύριος Θωμάς Ταμβάκος, Μουσικογράφος, Ερευνητής, Μουσικοκριτικός, Επίτιμο μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών με την ομιλία του «Λόγια Μουσική και Ιατρική Επιστήμη. Σημεία σύγκλισης μέσα από τις δημιουργίες Ελλήνων και Ελληνικής Καταγωγής Μουσουργών/Ιατρών» θα μας ταξιδέψει πέρα από την Ιατρική. Ιδιαίτερη συγκινητική θα είναι η παρουσία ιατρών-μουσουργών, έργα των οποίων θα ακουστούν στη διάρκεια της Διάλεξης.

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr