Ο στρατηγικός σχεδιασμός της Alpha Bank μπροστά στην «4η Βιομηχανική Επανάσταση»

Μέχρι σήμερα, κάθε μεγάλη τεχνολογική εξέλιξη, κάθε «βιομηχανική επανάσταση», έφερνε μαζί με την πρόοδο και μια μεγάλη επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος, η οποία μοιραία οδηγούσε σε μια οικολογική καταστροφή. Θα μπορούσε άραγε αυτή η νέα, η «4η Βιομηχανική Επανάσταση» να είναι φιλική προς το περιβάλλον; Θα μπορούσαν οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες να μας βοηθήσουν να αναστρέψουμε ένα μέρος από τη ζημιά που η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει προκαλέσει στον πλανήτη;

Η Alpha Bank, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την οικονομία και την κοινωνία, δεσμεύεται να λειτουργεί με υπευθυνότητα, συνεκτιμώντας τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους της λειτουργίας της, στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται.

Η τράπεζα πρωταγωνιστεί με δράσεις ευαισθητοποίησης και προστασίας του περιβάλλοντος και δεσμεύεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση των άμεσων και έμμεσων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές της. Έτσι, συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια προσπάθεια δημιουργίας ενός βιώσιμου μέλλοντος για την οικονομία και τον πλανήτη, έχοντας προσυπογράψει τις έξι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής που διαμορφώθηκαν μέσω της διεθνούς πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών, UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative).

Με στόχο την εφαρμογή των Αρχών, η Alpha Bank προχώρησε στην ανάλυση των επιπτώσεων που προκύπτουν από το χαρτοφυλάκιό της, υπέβαλε τη σχετική έκθεση αυτοαξιολόγησης, ενώ, κατόπιν σχετικής ανάλυσης, έχουν αναγνωριστεί εννέα βασικοί στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, στους οποίους εστιάζει μέσα από τις δραστηριότητες που υλοποιεί ή σχεδιάζει να υλοποιήσει στο μέλλον. Μάλιστα, η τράπεζα συμπεριλήφθηκε για έκτη συνεχή χρονιά στον χρηματιστηριακό Δείκτη αειφορίας «Financial Times Stock Exchange4Good (FTSE4Good) Index Series» έπειτα από αξιολόγηση του διεθνούς οργανισμού FTSE Russell. Η συμμετοχή της Alpha Bank στον Δείκτη για ακόμη ένα έτος, επιβεβαιώνει τα υψηλά επίπεδα κοινωνικής και περιβαλλοντικής της υπευθυνότητας και επιβραβεύει τις συντονισμένες ενέργειές της για αναβάθμιση της εταιρικής της διακυβέρνησης.

Παράλληλα, η Alpha Bank, διαχρονικά αναπτύσσει και παρέχει τραπεζικά προϊόντα με θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, προσφέρει επενδυτικές επιλογές που άμεσα ή έμμεσα επιδρούν θετικά στην ανθρωπότητα και στο περιβάλλον (Socially Responsible Investing – SRI), καθώς και επιλογές αμοιβαίων κεφαλαίων που λαμβάνουν επίσης υπόψη τα κριτήρια ESG. Στο πλαίσιο της βιώσιμης και υπεύθυνης επενδυτικής στρατηγικής, εισήγαγε για πρώτη φορά την έννοια των «Επενδύσεων με Αντίκτυπο» (Impact Investments) μέσω των επενδυτικών προϊόντων Structured Notes που προσφέρονται σε πελάτες του Private Banking. Παράλληλα, υποστηρίζει τις υπεύθυνες επιχειρηματικές επενδύσεις χρηματοδοτώντας μεγάλες υποδομές και έργα με θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η χρηματοδότηση της ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. για πράσινες επενδύσεις στο πλαίσιο της συμμετοχής της τράπεζας στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας, για την εγκατάσταση 97 φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 25MW, σε εγκαταστάσεις της ανά την ελληνική επικράτεια, υπό το καθεστώς του ενεργειακού συμψηφισμού (netmetering). Αξιοσημείωτη είναι η σημασία της χρηματοδότησης για την ενίσχυση της βιώσιμης λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς με την ολοκλήρωση της επένδυσης, αναμένεται η συνολική ετήσια ενεργειακή κατανάλωση της ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. να καλυφθεί κατά 30% από αυτές τις ιδιόκτητες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Η χρηματοδότηση, ύψους Eυρώ 12,6 εκατ., που είναι μέρος της συνολικής επένδυσης ύψους Ευρώ 17,1 εκατ., εμπίπτει στον πυλώνα «πράσινη μετάβαση» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται κατά 50% από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (Ευρώ 6,3 εκατ.), 30% μέσω δανείου της τράπεζας (Ευρώ 3,8 εκατ.) και κατά 20% μέσω ιδίας συμμετοχής. Σημειώνεται, επίσης, ότι γι’ αυτήν τη συναλλαγή, η ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. δε θα κάνει χρήση κρατικών ενισχύσεων.

Πέραν των ανωτέρω, την τελευταία πενταετία, η τράπεζα έχει χρηματοδοτήσει σειρά επενδύσεων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεγάλων υποδομών και Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), συνολικού ύψους περίπου € 1 δισ. Ενδεικτικά παραδείγματα έργων με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, με πρωταγωνιστική συμμετοχή της Alpha Bank, είναι τα περιφερειακά αεροδρόμια, οι ΣΔΙΤ σχολικών κτηρίων, έργα υπό το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας και διάφορα έργα αστικής ανάπλασης (Πύργος Πειραιά, Μινιόν, Διπλή Ανάπλαση), που θα λειτουργήσουν ως καταλύτες οικονομικής ανάπτυξης και ως πόλοι έλξης για την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.

Επιπλέον, με στόχο τη δημιουργία υγιών και βιώσιμων συνθηκών λειτουργίας και πρακτικών επιχειρηματικής ανάπτυξης στην αγροτική παραγωγή, η τράπεζα παρέχει εξειδικευμένη συμβουλευτική στο πρόγραμμα «EaSI Microfinance», σε συνεργασία με το «Perrotis College» της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Η χρηματοδότηση των παραπάνω επενδύσεων έρχεται να συμπληρώσει τις εκταμιεύσεις, ύψους Ευρώ 10 δισ., της τράπεζας προς την ελληνική οικονομία, τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ επιβεβαιώνει τη δέσμευση της να στέκεται στο πλευρό κάθε πρωτοβουλίας Προόδου, ως αρωγός των ελληνικών επιχειρήσεων και της Πολιτείας, στη μετάβαση προς ένα πιο «πράσινο» και βιώσιμο, οικονομικό μοντέλο.

Κυκλική οικονομία

Η Alpha Bank αναλαμβάνει δράση για την κλιματική αλλαγή και τη μετάβαση από τη γραμμική στην κυκλική οικονομία, μειώνοντας τα παραγόμενα απόβλητα ή επεκτείνοντας τον χρόνο ζωής τους μέσω της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, όπου αυτό είναι εφικτό. Στο πλαίσιο αυτό, από το 2010 προσφέρει το διαθέσιμο αποσυρόμενο τεχνολογικό και γραφειακό εξοπλισμό της σε σχολεία, συλλόγους και τοπικούς φορείς.

Συγκεκριμένα, με την εκπαιδευτική πρωτοβουλία της Alpha Bank, «Κυκλική οικονομία στην πράξη», που υλοποιήθηκε τον Μάιο του 2022 στο δημοτικό σχολείο της Αστυπάλαιας από την Alpha Bank και τη SciCo, υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας, βιωματικά εργαστήρια βοήθησαν τους νεαρούς κατοίκους του νησιού να εξοικειωθούν με πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον, που στηρίζονται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Οι μικροί μαθητές δημιούργησαν στην αυλή του σχολείου τους, με 600 περίπου πλαστικά μπουκάλια που συνέλεξαν από επιχειρήσεις του νησιού, το δικό τους έξυπνο, αυτόνομο και βιώσιμο θερμοκήπιο – το οποίο ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο CEO του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν σε επίσκεψή τους.

Τέλος, στο πλαίσιο της βιώσιμης επενδυτικής στρατηγικής του Ομίλου Alpha Bank, η θυγατρική Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. εντάχθηκε στην πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών «Principles for Responsible Investment Initiative» (PRI), το κορυφαίο δίκτυο παγκοσμίως για την προώθηση των υπεύθυνων επενδύσεων που ενσωματώνουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια, καθώς και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Τέλος, η εταιρεία του Ομίλου Alpha Bank, Alpha Ventures, επενδύει σε επιχειρήσεις που συνεισφέρουν στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της οικονομίας και ενισχύουν το μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξής της, παρέχοντας στους φορείς άσκησης ενεργειακής πολιτικής, τους παραγωγούς και τους καταναλωτές ενέργειας, ένα ισχυρό εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών.

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr