Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023
weather-icon 21o
ps. post
scriptum

Τελικά πόσοι χωράνε κάτω από μια ομπρέλα; Και ποιος θα την κρατάει...

E-Learning Προγράμματα από το ΕΚΠΑ για 20η χρονιά σε Τομείς Αιχμής

E-Learning Προγράμματα από το ΕΚΠΑ για 20η χρονιά σε Τομείς Αιχμής

E–learning: Ένας ισχυρός σύμμαχος στην αναζήτηση εργασίας

  • Οι ανάγκες της αγοράς μεταβάλλονται διαρκώς, γεγονός που αναμένεται να ενταθεί ακόμη περισσότερο κατά τη μετάβαση στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.
  • Οι εργοδότες αναζητούν άτομα καταλλήλως καταρτισμένα, όμως αυτά απουσιάζουν από την ελληνική αγορά εργασίας.
  • Το e-learning προσφέρει στους ενδιαφερόμενους την απαραίτητη κατάρτιση και πιστοποίηση, ενώ παράλληλα προσαρμόζεται στις ανάγκες της καθημερινότητάς τους.

Την τρέχουσα περίοδο διατίθενται από το E-Learning του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 400 προγράμματα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης (360 ελληνόφωνα και 40 αγγλόφωνα). Στο Πρόγραμμα, το οποίο λειτουργεί για 20η χρονιά υπό την οργάνωση και επίβλεψη του Επιστημονικού Υπευθύνου, Καθηγητή Οικονομικών του ΕΚΠΑ, Π.Ε. Πετράκη, έχουν εγγραφεί περισσότεροι από 90.000 εκπαιδευόμενοι. Το υψηλό επίπεδο επιμόρφωσης διασφαλίζεται από το κύρος του αρχαιότερου Πανεπιστημίου της Ελλάδας, τη συμμετοχή 100 περίπου μελών ΔΕΠ του ΕΚΠΑ ως Ακαδημαϊκών Υπευθύνων και την υιοθέτηση των πλέον σύγχρονων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, μεθόδων και εργαλείων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν προγράμματα από ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών κατευθύνσεων και επαγγελματικών τομέων αιχμής, όπως: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικά, Coaching, Marketing, Τουριστικά, Ναυτιλιακά, Πληροφορική, Web Development, Υγεία, Ψυχολογία, Περιβάλλον, Πολιτισμός, Παιδαγωγικά, Ειδική Αγωγή, κ.ά.

Εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς

Σύμφωνα με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Π.Ε. Πετράκη, στόχος είναι τα προγράμματα που προσφέρονται να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας και να εφοδιάζουν τους εκπαιδευόμενους με τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Μάλιστα, για την επίτευξη αυτού του σκοπού, το E-Learning του ΕΚΠΑ αναπτύσσει μία σειρά νέων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία συνδέεται άμεσα με τα επαγγέλματα αιχμής και την υποστήριξη των μεταβολών στο παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας για την επόμενη 5ετία.

Π.Ε. Πετράκης, Καθηγητής Οικονομικών ΕΚΠΑ

Ως επαγγέλματα αιχμής ορίζονται εκείνα που χαρακτηρίζονται από υψηλό ρυθμό μεταβολής της ζήτησης εργαζομένων και εκείνα που χαρακτηρίζονται επίσης από υψηλή πυκνότητα συγκέντρωσης εργαζομένων. Για την ενέργεια αυτή η ερευνητική ομάδα του ELearning του ΕΚΠΑ αντλεί δεδομένα από πρωτογενή έρευνα αλλά και από πληθώρα επιστημονικών πηγών (ΕΛΣΤΑΤ, ΕΡΓΑΝΗ, Cedefop, IOBE, ΣΕΒ, DOT, κ.ά.). Η παραπάνω μεθοδολογία έχει οδηγήσει στη δημιουργία μιας δεξαμενής περισσότερων από 500 προγραμμάτων, τα οποία θα γίνουν βαθμιαία διαθέσιμα μέσα σ’ έναν χρονικό ορίζοντα 5 ετών, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές μεταβολές ζήτησης εργαζομένων.

Σύγχρονα προγράμματα για κάθε επαγγελματία

Μέσω αυτής της μεθοδολογίας προέκυψαν και προσφέρονται αυτή την περίοδο προγράμματα όπως: Event Planning, Marketing and Management, Επαγγελματική Βρεφική Φροντίδα (Professional Babysitting), Retail Expert: The power of Selling, Τεχνολογία Σύγχρονων Ψυκτικών Εφαρμογών (Εγκατάσταση, Επισκευή, Συντήρηση), Σύγχρονες Εφαρμογές Κλιματισμού (Μελέτη, Εγκατάσταση, Επισκευή), Εκτιμητής Ακινήτων, ΙΤ and Cyber Security: Διαχείριση Απειλών και Πολιτικές Ασφάλειας, Κλιματική Αλλαγή σε Αστικές Περιοχές, Data Analyst, κ.ά.

Παράλληλα, στο E-Learning του ΕΚΠΑ οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να βρουν καινοτόμα προγράμματα που συνδέονται με τη νέα εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, όπως: Fintech and Digital Transformation in Financial ServicesBlockchain Developer, Artificial Intelligence and Machine Learning Specialist in Financial Services, Digital Business Transformation, Blockchain and Energy, Digital Energy, Internet of Things (ΙοΤ) and Machine Learning Applications, Data Science with Python και Product Design and 3D Printing Specialization.

Η έγκαιρη μετάβαση στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για διεθνή ανταγωνιστικότητα, σταθερές και νέες θέσεις εργασίας, και κοινωνική ευημερία. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε συνέδριο του ΣΕΒ τον περασμένο Δεκέμβριος, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα επιθυμούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά αδυνατούν να προχωρήσουν σε αυτόν σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της απουσίας ανθρώπινου δυναμικού με κατάρτιση σε αναβαθμισμένες ψηφιακές δεξιότητες. Σ’ έναν χώρο εργασίας, λοιπόν, που γίνεται ολοένα πιο ψηφιακός, διεθνοποιημένος και ευέλικτος, κρίνεται αναγκαία η συνεχής επιμόρφωση και κατάρτιση σε νέες γνώσεις και δεξιότητες.

Στην πλούσια λίστα των διαθέσιμων προγραμμάτων, εκτός από επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης προγράμματα, μπορεί κανείς να βρει και προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης, όπως προγράμματα δημιουργικής γραφής, life coaching, αυτοβελτίωσης, διαχείρισης άγχους, κ.ά.

Τα προγράμματα που προσφέρονται στο E-Learning του ΕΚΠΑ:

  • Απευθύνονται σε ενδιαφερόμενους κάθε ηλικίας, οι οποίοι επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους, να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους (upskilling) και να αποκτήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην αγορά εργασίας.
  • Είναι δομημένα κατάλληλα, ώστε να είναι φιλικά προς τον χρήστη.
  • Προσφέρουν αυτονομία, καθώς δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.
  • Παρέχουν πλήρη εκπαιδευτική υποστήριξη, με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον εκπαιδευτή, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα συστήματος επικοινωνίας, για την άμεση επίλυση αποριών.
  • Περιλαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, βίντεο με διαλέξεις καθηγητών, παρουσιάσεις με animationλογισμικές εφαρμογέςlive streamingσυναντήσεις, αλλά και virtual reality τεχνικές. Σε ορισμένα προγράμματα ενδέχεται να υπάρχουν και δια ζώσης συναντήσεις.
  • Χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης, με τη σφραγίδα του αρχαιότερου πανεπιστημίου στη χώρα. Επιπλέον, σε όλα τα προγράμματα απονέμονται βαθμοί ECVET(European Credit System for Vocational Education and Training), ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό, λαμβάνουν και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.

Περισσότερες πληροφορίες για τα εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης από το E-Learning του Ε.Κ.Π.Α. μπορείτε να βρείτε στις σελίδες:

Δείτε ενδεικτικά βίντεο των προγραμμάτων:

Fintech & Digital Transformation in Financial Services 

Digital Business Transformation

Blockchain Developer

Business Coaching

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Θεωρητικές και Βιωματικές Προσεγγίσεις

Εκτιμητής Ακινήτων

Event Planning, Marketing & Management

Ειδική Αγωγή και Διαπαιδαγώγηση σε Νευροαναπτυξιακές και Αισθητηριακές Διαταραχές

Only in

Ο Άδωνις, το κατασκοπευτικό θρίλερ και η fake δωροδοκία

Το ζήτημα ίσως να ανήκε στην κατηγορία τού «να 'χαμε να λέγαμε», αν οι «New York Times» δεν υιοθετούσαν το κατασκοπευτικό σενάριο

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023