Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρόβλημα που δεν αποτελεί δικό της δημιούργημα. Με την παθητική στάση ελληνικών κυβερνήσεων για 10ετίες ολόκληρες έχει μείνει ανέπαφη η πρόβλεψη της Συνθήκης της Λωζάννης του 1923 (!) για εφαρμογή της σαρίας στη Θράκη.

Η οποία βέβαια έχει καταργηθεί και στην Τουρκία από την εποχή του Κεμάλ κι εφαρμόζεται ο ελβετικός αστικός κώδικας. Μέσα στην ανόητη όμως μεγαλοψυχία ή αδιαφορία μας εμείς έχουμε αδρανήσει, με αποτέλεσμα να είμαστε η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα όπου στο έδαφός της η εφαρμογή της σαρίας (ισλαμικός ιερός νόμος) να είναι υποχρεωτική!

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ