Τετάρτη 04 Οκτωβρίου 2023
weather-icon 21o

Πολιτισμός

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι Ρωμαϊκοί Χρόνοι (Μέρος Γ’)

Κατά τους Ρωμαϊκούς Χρόνους η ελληνική παιδεία, ο ελληνισμός ως όλον, εμπλουτίστηκε από τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των λαών της Ανατολής και αναπόφευκτα μετασχηματίστηκε

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Stream Πολιτισμός

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι Ελληνιστικοί Χρόνοι (Μέρος Δ’)

Δύο ήταν τα βασικά κριτήρια στη διαδικασία επιλογής των «φίλων του βασιλέως» στα κράτη των Πτολεμαίων και των Σελευκιδών: αφενός η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και αφετέρου η αμοιβαία εμπιστοσύνη

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι Ελληνιστικοί Χρόνοι (Μέρος Γ’)

Η ολοκληρωτική επικράτηση της ελληνιστικής κοινής συντελέστηκε σε παραλιακές περιοχές της Ασίας, εκεί όπου υπήρχαν πόλεις οι οποίες δέχτηκαν ένα μεγάλο αριθμό ελλήνων μεταναστών και εξελίχθηκαν σε μείζονα οικονομικά και πολιτισμικά κέντρα των Ελληνιστικών Χρόνων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι Ελληνιστικοί Χρόνοι (Μέρος Β’)

Κατά την Ελληνιστική Εποχή σημειώθηκε –πρώτη φορά στο διάβα των αιώνων– μακρά και δυναμική διείσδυση του ελληνικού πολιτισμού σε χώρες της Ανατολής που βρίσκονταν σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων από τα κέντρα του ελλαδικού χώρου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Προφορικός λόγος και γραφή στους Κλασικούς Χρόνους (Μέρος ΣΤ’)

Όποιος έκανε μια δημόσια ομιλία, στην Εκκλησία του Δήμου ή στα δικαστήρια, κατέβαλλε εργώδη προσπάθεια να δώσει την εντύπωση στους ακροατές πως μιλούσε αυθόρμητα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Προφορικός λόγος και γραφή στους Κλασικούς Χρόνους (Μέρος Ε’)

Ο αγράμματος Αθηναίος δεν ήταν ούτως ή άλλως αποκλεισμένος από τον πολιτικοκοινωνικό βίο της αθηναϊκής δημοκρατίας, αλλά είχε μέχρις ενός σημείου ενεργό συμμετοχή στα κοινά

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Προφορικός λόγος και γραφή στους Κλασικούς Χρόνους (Μέρος Δ’)

Ο ελληνικός πολιτισμός των Κλασικών Χρόνων υπήρξε ένας πολιτισμός όπου βαρύνουσα σημασία είχαν το οπτικό και το προφορικό

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Προφορικός λόγος και γραφή στους Κλασικούς Χρόνους (Μέρος Β’)

Εικάζεται βασίμως ότι το ποσοστό αλφαβητισμού –έστω και στοιχειώδους– κατά τους Κλασικούς Χρόνους ήταν αρκετά χαμηλό επί τη βάσει των σημερινών κριτηρίων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Προφορικός λόγος και γραφή στους Κλασικούς Χρόνους (Μέρος Α’)

Δυσχερής παραμένει ο ακριβής καθορισμός του βαθμού διεισδύσεως της γραφής στις ποικίλες εκφάνσεις του ελληνικού πολιτισμού και εν γένει του ελληνικού βίου κατά τους Κλασικούς Χρόνους

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Περί Ελλήνων και βαρβάρων (Μέρος Δ’)

Το στερεότυπο για τον «καλό Έλληνα» και τον «κακό βάρβαρο» άρχισε σαφώς να υποχωρεί κατά τη διάρκεια της Ελληνιστικής Εποχής, προπάντων μετά τη δυναμική εμφάνιση της Ρώμης

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Περί Ελλήνων και βαρβάρων (Μέρος Γ’)

Ο Αριστοτέλης αποπειράθηκε να ερμηνεύσει το υψηλό φρόνημα («θυμός») και τις πνευματικές αρετές («διάνοια») των Ελλήνων με όρους περιβαλλοντικής αιτιοκρατίας (περιβαλλοντικού ντετερμινισμού)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Περί Ελλήνων και βαρβάρων (Μέρος Β’)

Ήδη από τους Αρχαϊκούς Χρόνους, έτι δε μάλλον στην Κλασική Εποχή μετά την έναρξη των Περσικών Πολέμων, οι Έλληνες υιοθέτησαν μια εντελώς εχθρική στάση απέναντι στους ξένους, τους υποτιμητικά αποκαλούμενους βαρβάρους

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Περί Ελλήνων και βαρβάρων (Μέρος Α’)

Για τον Ηράκλειτο και τους ομόφρονες, τη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων, η λέξη «βάρβαρος» δε σήμαινε μόνο τη διαφορά γλώσσας, αλλά και τη διαφορά φυσικής κατασκευής και ψυχικής διάθεσης

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι Κλασικοί Χρόνοι (Μέρος Δ’)

Η επίσημη υιοθέτηση του ιωνικού αλφαβήτου από την Αθήνα στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. έδωσε σημαντική ώθηση στη διάδοση της αττικής διαλέκτου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι Κλασικοί Χρόνοι (Μέρος Γ’)

Τη γλώσσα και το γραπτό πολιτισμό των Κλασικών Χρόνων διαμόρφωσαν σε σημαντικό βαθμό οι πολύμορφες διακρατικές επαφές και οι πολιτικοί συνασπισμοί τής εν λόγω περιόδου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι Κλασικοί Χρόνοι (Μέρος Β’)

Η Αθήνα αποτέλεσε το επίκεντρο της αλματώδους ανάπτυξης που σημειώθηκε κατά τους Κλασικούς Χρόνους στα πεδία της λογοτεχνίας και της επιστήμης

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι Κλασικοί Χρόνοι (Μέρος Α’)

Καθοριστική επίδραση στη γλώσσα και στη γραφή άσκησε κατά την Κλασική Εποχή η εμπέδωση και ισχυροποίηση του δημοκρατικού πολιτεύματος στην Αθήνα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι Αρχαϊκοί Χρόνοι (Μέρος Δ’)

Ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ., ο Ησίοδος και ο Αρχίλοχος κάνουν λόγο για Πανέλληνες, δηλαδή για όλους τους Έλληνες εν συνόλω, για ολόκληρο το ελληνικό έθνος

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι Αρχαϊκοί Χρόνοι (Μέρος Γ’)

Οι αποικιστές μετέφεραν στον προορισμό τους, στον τόπο ιδρύσεως της αποικίας, τη γλώσσα και το αλφάβητο της μητρόπολης από την οποία προέρχονταν

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι Αρχαϊκοί Χρόνοι (Μέρος Β’)

Συμβαδίζοντας με το κυρίαρχο πνεύμα της εποχής, που συνίστατο στη συγκρότηση πόλεων διά της θεσμικής οργανώσεως και της σταδιακής ενοποιήσεως του σώματος των πολιτών, έκαναν την εμφάνισή τους από τα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ. νόμοι χαραγμένοι σε πέτρα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι Αρχαϊκοί Χρόνοι (Μέρος Α’)

Κατά τη διάρκεια των Αρχαϊκών Χρόνων έμμετρος λόγος απαντά, πέραν του πεδίου της ποιητικής δημιουργίας, σε αναθηματικές και επιτάφιες επιγραφές, ενώ ο πεζός λόγος κυριαρχεί στα δημόσια έγγραφα, καθώς και σε κείμενα γεωγραφικού ή γενεαλογικού περιεχομένου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Η εισαγωγή του αλφαβήτου στον ελλαδικό χώρο (Μέρος Β’)

Εικάζεται ευλόγως ότι η παραλαβή του φοινικικού αλφαβήτου και η συνακόλουθη προσαρμογή του στις απαιτήσεις της ελληνικής πραγματοποιήθηκε από ανθρώπους που χρησιμοποιούσαν και τις δύο γλώσσες

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Η εισαγωγή του αλφαβήτου στον ελλαδικό χώρο (Μέρος Α’)

Το ελληνικό αλφάβητο έχει στενή σχέση με τη λεγόμενη φοινικική γραφή, δηλαδή με τις βορειοσημιτικές γραφές του τέλους της 2ης και των αρχών της 1ης χιλιετίας π.Χ.

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι Σκοτεινοί Αιώνες (Μέρος Β’)

Οι Σκοτεινοί Αιώνες μπορεί να θεωρηθούν ως η περίοδος που διαμόρφωσε το πολιτισμικό πλαίσιο των Ιστορικών Χρόνων, μακράν του μυθοποιημένου πλέον μυκηναϊκού παρελθόντος

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι Σκοτεινοί Αιώνες (Μέρος Α’)

Στον ελλαδικό χώρο, η εποχή ανάμεσα στην κατάρρευση των μυκηναϊκών ανακτόρων και την εμφάνιση των πόλεων-κρατών τον 8ο αιώνα π.Χ. είναι γνωστή με την ονομασία Σκοτεινοί Αιώνες

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Λαμία: Το κάστρο στο Ζητούνι

Η πόλη της Λαμίας εμφανίζεται στις πηγές ως Ζητούνι από τον 9ο αιώνα μ.Χ.

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Η ετεοκρητική γλώσσα (Μέρος Α’)

Οι σχετικές αρχαίες παραδόσεις συσχετίζουν σαφέστατα τους Ετεόκρητες και βεβαίως τη γλώσσα τους με την εποχή του Μίνωος και το μινωικό πολιτισμό, κατά συνέπεια με μια περίοδο προγενέστερη του πρώτου γνωστού σε εμάς ελληνικού πολιτισμού, του μυκηναϊκού

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Η ετεοκυπριακή γλώσσα

Οι όροι «ετεοκυπριακή γλώσσα» και «Ετεοκύπριοι» είναι δύο συμβατικές ονομασίες, που επινοήθηκαν από τους επιστήμονες κατ’ αναλογίαν προς τους όρους «ετεοκρητική γλώσσα» και «Ετεόκρητες»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το κυπριακό συλλαβάριο

Το εν λόγω σύστημα γραφής χρησιμοποιήθηκε για να καταγραφεί η κυπριακή διαλεκτική μορφή της ελληνικής που μιλιόταν στο νησί, καθώς και το τοπικό ιδίωμα που συμβατικά αποκαλείται ετεοκυπριακή γλώσσα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι κυπρομινωικές γραφές (Μέρος Β’)

Πέπλο μυστηρίου εξακολουθεί να καλύπτει την υπόθεση του ιδιώματος που μιλούσαν οι κάτοικοι της Κύπρου και ήταν καταγεγραμμένο στο κύριο κυπρομινωικό συλλαβάριο, στην ΚΜ 1

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι κυπρομινωικές γραφές (Μέρος Α’)

Τα ανασκαφικά δεδομένα μαρτυρούν ότι ήδη από το 15ο αιώνα π.Χ. είχε αρχίσει να χρησιμοποιείται στην Κύπρο μια γραφή με την πλήρη έννοια του όρου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι προελληνικές γλώσσες (Μέρος Δ’)

Πολλές από τις λέξεις που θεωρούνται προελληνικά δάνεια δεν αποκλείεται να προέρχονται πράγματι από κάποιες γλώσσες για τις οποίες δεν υφίστανται –ακόμα τουλάχιστον– άμεσες μαρτυρίες

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι προελληνικές γλώσσες (Μέρος Γ’)

Πολυάριθμες είναι οι λέξεις που εικάζεται ότι αποτελούν δάνεια προελληνικά, με άλλα λόγια οι όροι που συνιστούν έμμεσες μαρτυρίες υποθετικών προελληνικών γλωσσών

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι προελληνικές γλώσσες (Μέρος Β’)

Δεδομένου ότι ορισμένα από τα δάνεια που πήρε η ελληνική δε φαίνεται να προέρχονται ούτε από τις γνωστές άμεσα μαρτυρούμενες προελληνικές γλώσσες ούτε από γλώσσες που τις μιλούσαν εκτός του ελληνικού χώρου, ουδείς μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να προέρχονται οι όροι αυτοί από άγνωστες προελληνικές διαλέκτους

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Η γραφή και η γραφειοκρατία των Μινωιτών και των Μυκηναίων (Μέρος Ζ’)

Κεντρικός άξονας του μυκηναϊκού ανακτορικού συστήματος ήταν ο άναξ, ο οποίος βρισκόταν στην κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Η γραφή και η γραφειοκρατία των Μινωιτών και των Μυκηναίων (Μέρος ΣΤ’)

Μνημειώδη ανάκτορα, που είχαν ήδη οικοδομηθεί στις αρχές του 14ου αιώνα π.Χ., συνιστούσαν τον πολιτικοοικονομικό και ιδεολογικό πυρήνα των μυκηναϊκών κρατών

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Η γραφή και η γραφειοκρατία των Μινωιτών και των Μυκηναίων (Μέρος Ε’)

Αδιευκρίνιστο παραμένει το ζήτημα των αιτίων που επέφεραν ουσιαστικές μεταβολές στην Κρήτη μετά το πέρας της Νεοανακτορικής Περιόδου (1500/1450 π.Χ.), στο διάστημα έως το 13ο αιώνα π.Χ.

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Η γραφή και η γραφειοκρατία των Μινωιτών και των Μυκηναίων (Μέρος Δ’)

Κατά τη διάρκεια των Νεοανακτορικών Χρόνων ενισχύθηκαν έτι περαιτέρω οι εμπορικές επαφές της μεγαλονήσου και διευρύνθηκε η πολιτιστική επιρροή των Μινωιτών στα νησιά του Αιγαίου, στη νότια ηπειρωτική Ελλάδα και στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Η γραφή και η γραφειοκρατία των Μινωιτών και των Μυκηναίων (Μέρος Γ’)

Η γραφή υπήρξε μια από τις καινοτομίες που εισήγαγαν οι ηγεμόνες των παλαιότερων ανακτορικών κοινωνιών της Κρήτης θέλοντας να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες απαιτήσεις των καιρών

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Η γραφή και η γραφειοκρατία των Μινωιτών και των Μυκηναίων (Μέρος Β’)

Από τις αρχές της 2ης χιλιετίας π.Χ. έως το 1700 π.Χ. περίπου τα λεγόμενα Παλαιά Ανάκτορα της Κρήτης λειτούργησαν ως πυρήνες των πρώτων κρατών που σχηματίστηκαν και εξελίχθηκαν στον αιγαιακό χώρο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Η γραφή και η γραφειοκρατία των Μινωιτών και των Μυκηναίων (Μέρος Α’)

Εξ όσων γνωρίζουμε, η γραφή πρωτοεμφανίστηκε στη Μέση Ανατολή, και ειδικότερα στην πόλη Ουρούκ της Μεσοποταμίας, κατά τους τελευταίους αιώνες της 4ης χιλιετίας π.Χ.

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Καρίταινα: Σύμβολό της, το κάστρο της

Το κάστρο της Καρίταινας, από τα πλέον αξιόλογα ολόκληρης της Πελοποννήσου, χρονολογείται από τα μέσα του 13ου αιώνα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Η γέννηση της ελληνικής γλώσσας (Μέρος Δ’)

Μερικά από τα πλέον παραγωγικά ονοματικά επιθήματα της ελληνικής δεν έχουν αντίστοιχο σε άλλες γλώσσες της ινδοευρωπαϊκής οικογένειας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Τι θα δούμε στο 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Καλαμάτας

Το φετινό Φεστιβάλ με τίτλο Ωδή στην Ομορφιά έχει στόχο την ανάδειξη του μεγάλου και ανεξάντλητου από φιλοσοφική, ηθική, κοινωνική και καλλιτεχνική σκοπιά, ζητήματος της Ομορφιάς.

Σύνταξη ΙΝ
Σύνταξη ΙΝ

Φτωχότερη η Αρχαιογνωσία στην Ελλάδα – «έφυγε» ο καθηγητής Γιάννης Α. Πίκουλας

Μεγάλη απώλεια για τον ευρύτερο χώρο της επιστημονικής προσέγγισης της ελληνικής Αρχαιότητας ο θάνατος του Καθηγητή Γιάννη Α. Πίκουλα

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης

ΤΟ ΒΗΜΑ: 100 χρόνια γράφουμε Ιστορία

Τα εγκαίνια της έκθεσης, η οποία προσφέρει ένα σπάνιο ταξίδι στην ελληνική και την παγκόσμια Ιστορία όπως την κατέγραψαν οι έγκριτες δημοσιογραφικές υπογραφές του «Βήματος», πραγματοποιήθηκαν στο Ιδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

Σύνταξη ΙΝ
Σύνταξη ΙΝ

Ηθοποιοί και μουσικοί βραβεύονται / Ποιοι πήραν τα Βραβεία Κάρολος Κουν 2020/ 21

Στο εμβληματικό θέατρο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» πραγματοποιήθηκε σήμερα η Τελετή απονομής των Βραβείων «Κάρολος Κουν» 2020/21 καθώς και των Βραβείων Κριτικών Θεάτρου και Μουσικής 2020/21.

Σύνταξη ΙΝ
Σύνταξη ΙΝ

Το ζευγάρι Σερβατάλης - Μπίρμπα ενώνονται και καλλιτεχνικά στο «Όνειρο ενός Γελοίου»

Με το πιο αισιόδοξο και διορατικό κείμενο του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, «Το Όνειρο ενός Γελοίου» καταπιάνονται αυτή τη φορά η Έφη Μπίρμπα και ο Άρης Σερβετάλης.

Σύνταξη ΙΝ
Σύνταξη ΙΝ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

Τετάρτη 04 Οκτωβρίου 2023