Κυριακή 16 Ιουνίου 2024
weather-icon 21o

Πολιτισμός

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι επαφές της ελληνικής με την ιρανική γλώσσα (Μέρος Α’)

Οι μαρτυρίες για τις επαφές ανάμεσα στην ιρανική και την ελληνική γλώσσα κατά την αρχαιότητα δεν είναι άφθονες, παρά την αναμφισβήτητη ώσμωση των δύο πολιτισμών

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Stream Πολιτισμός

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι επαφές της ελληνικής με τη φρυγική γλώσσα (Μέρος Β’)

Οι μορφολογικές και λεξιλογικές ομοιότητες της ελληνικής και της φρυγικής γλώσσας είτε οφείλονται σε κοινή ινδοευρωπαϊκή κληρονομιά είτε αντανακλούν κοινές εξελίξεις, κοινούς νεωτερισμούς

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι επαφές της ελληνικής με τη φρυγική γλώσσα (Μέρος Α’)

Οι μέχρι τούδε μαρτυρίες για τη φρυγική γλώσσα συνίστανται κυρίως στο διαθέσιμο επιγραφικό υλικό, δευτερευόντως δε στο λεξιλόγιο που έχει κατά τις αναφορές αρχαίων συγγραφέων φρυγική προέλευση

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι επαφές της ελληνικής με την ιλλυρική γλώσσα

Δεδομένου ότι το σωζόμενο υλικό της ιλλυρικής γλώσσας είναι εξαιρετικά περιορισμένο, γίνεται αντιληπτό ότι η επιχειρούμενη ανάλυσή του εγκυμονεί σοβαρά προβλήματα και πολλούς κινδύνους

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι επαφές της ελληνικής με τη θρακική γλώσσα (Μέρος Β’)

Δεδομένου ότι η θρακική δεν καλλιεργήθηκε σε επίπεδο γραπτού λόγου, η ανίχνευση των στοιχείων της μέσω της ελληνικής αποτελεί μονόδρομο για τους μελετητές της

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι επαφές της ελληνικής με τη θρακική γλώσσα (Μέρος Α’)

Η Θράκη, από τον 7ο αιώνα π.Χ. και εντεύθεν, τέθηκε σε έναν ολοένα και στενότερο κλοιό από τις πολυάριθμες ελληνικές αποικίες που ιδρύονταν στις ακτές του Εύξεινου Πόντου και στο βόρειο Αιγαίο

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι επαφές της ελληνικής με τις σημιτικές γλώσσες (Μέρος Β’)

Σημιτικής προέλευσης ήταν η λέξη «αρραβών» (κατά τα κοινώς λεγόμενα, το καπάρο), η γνωστή σε όλους χρηματική εγγύηση ή προκαταβολή

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι επαφές της ελληνικής με τις σημιτικές γλώσσες (Μέρος Α’)

Από τις λέξεις της ελληνικής με την αναμφισβήτητη σημιτική προέλευση μπορούμε να αντλήσουμε πολύ σημαντικές πληροφορίες για τις πρώιμες ελληνοσημιτικές επαφές

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Ο μετασχηματισμός της από την αρχαία στη σύγχρονη μορφή της (Μέρος Β’)

Οι αλλαγές που παρατηρούνται στο διάστημα μεταξύ Ύστερης Κλασικής και Πρώιμης Ελληνιστικής Περιόδου έθεσαν κατ’ ουσίαν τα θεμέλια της νέας ελληνικής

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Ο μετασχηματισμός της από την αρχαία στη σύγχρονη μορφή της (Μέρος Α’)

Σε γενικές γραμμές, η εκάστοτε μορφή της ελληνικής μπορεί να θεωρηθεί ως συνάρτηση της μορφής που είχε σε προγενέστερα στάδια υπό την επίδραση φυσιολογικών διαδικασιών αλλαγής

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Η μετάβαση από την κλασική ελληνική στην ελληνιστική κοινή (Μέρος Β’)

Στα τέλη των Ελληνιστικών Χρόνων η κοινή είχε γίνει η καθιερωμένη μορφή τόσο της γραπτής όσο και της προφορικής ελληνικής για τα μεσαία και τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα του παλαιού ελληνικού κόσμου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Η μετάβαση από την κλασική ελληνική στην ελληνιστική κοινή (Μέρος Α’)

Η περίφημη αττική διάλεκτος του 5ου και του 4ου αιώνα π.Χ. γνώρισε τέτοια γεωγραφική εξάπλωση και τέτοιο βαθμό διείσδυσης στο χώρο της γραμματείας, ώστε εξισώθηκε κατ’ ουσίαν με την κλασική ελληνική

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Η υποχώρηση των αρχαίων ελληνικών διαλέκτων (Μέρος Β’)

Παρά την εξάπλωση της ελληνιστικής κοινής οι αιολόφωνες κοινότητες έμειναν πεισματικά προσκολλημένες στις παλαιές τοπικές διαλέκτους τους

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Η υποχώρηση των αρχαίων ελληνικών διαλέκτων (Μέρος Α’)

Ισχυρή αντίσταση στο σταδιακό παραμερισμό των αρχαιοελληνικών διαλέκτων από την ελληνιστική κοινή προέβαλαν ορισμένες καθαυτό δωρικές διάλεκτοι

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Η γλώσσα του Ομήρου (Μέρος Β’)

Η γλώσσα του Ομήρου είναι στην πραγματικότητα ένα διαλεκτικό αμάλγαμα, ένα κράμα λέξεων, τύπων και δομών από διαφορετικές περιοχές και εξελικτικές φάσεις της ελληνικής ανά τους αιώνες

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Η αιολική διαλεκτική ομάδα

Οι αιολικές διάλεκτοι ανέπτυξαν τα περισσότερα διακριτά γνωρίσματά τους μάλλον οψίμως, σαφώς ύστερα από την αναχώρηση Αιολέων της Θεσσαλίας για τη Λέσβο και τη Βοιωτία

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι δυτικές ελληνικές διάλεκτοι – Η δωρική ομάδα (Μέρος Β’)

Τα περισσότερα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας για τα δωρικά ιδιώματα προέρχονται από σωζόμενα επιγραφικά κείμενα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι δυτικές ελληνικές διάλεκτοι – Η δωρική ομάδα (Μέρος Α’)

Βασικό γνώρισμα των διαλέκτων της αποκαλούμενης δυτικής –ή και δωρικής– ομάδας, που σε γενικές γραμμές διακρίνεται για τον αρκετά συντηρητικό χαρακτήρα της, είναι η εντυπωσιακή ομοιομορφία τους

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Η μακεδονική διάλεκτος (Μέρος Β’)

Ποικίλες είναι οι απόψεις που έχουν διατυπωθεί για τη θέση της μακεδονικής διαλέκτου εντός της ινδοευρωπαϊκής οικογένειας γλωσσών

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Η μακεδονική διάλεκτος (Μέρος Α’)

Στις μέρες μας, μετά τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις των τελευταίων πέντε δεκαετιών και την εξεύρεση άφθονου επιγραφικού υλικού, η μακεδονική εξετάζεται κατά κανόνα στο πλαίσιο των ελληνικών διαλέκτων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Η παμφυλιακή διάλεκτος

Η παμφυλιακή διάλεκτος μιλήθηκε από ελληνόφωνους πληθυσμούς που αποίκισαν την περιοχή της Παμφυλίας, ενός πεταλοειδούς τμήματος της μικρασιατικής χερσονήσου βορειοδυτικά της Κύπρου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Η αρκαδοκυπριακή διαλεκτική ομάδα

Τα κοινά γλωσσικά στοιχεία στην αρκαδική και στην κυπριακή διάλεκτο ερμηνεύονται ως απόρροια των εξελίξεων που σημειώθηκαν στην Αρκαδία και στην Κύπρο στα τέλη της 2ης χιλιετίας π.Χ.

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Η αττικοϊωνική διαλεκτική ομάδα (Μέρος Β’)

Η ελληνιστική κοινή, η γλώσσα που διαμορφώθηκε στην Αθήνα με βάση μια συντηρητική μορφή της αττικής διαλέκτου, περιλαμβάνει αρκετά στοιχεία της ιωνικής διαλέκτου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι (Μέρος Γ’)

Το πρώτο θεμελιώδες ζήτημα που απασχολεί τους ερευνητές είναι το εάν ο διαχωρισμός των διαλέκτων που μιλούσαν τα φύλα που εγκαταστάθηκαν στον ελλαδικό χώρο έγινε πριν ή μετά την είσοδό τους σε αυτόν

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι (Μέρος Β’)

Οι μελετητές προβαίνουν στην ταξινόμηση των αρχαίων ελληνικών διαλέκτων αποσκοπώντας κατ’ αρχήν στην αναγνώριση των κοινών στοιχείων τους σε συγχρονικό επίπεδο και στον καθορισμό διαλεκτικών ομάδων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι Ρωμαϊκοί Χρόνοι (Μέρος Δ’)

Κομβικός υπήρξε ο ρόλος που διαδραμάτισε κατά τους Ρωμαϊκούς Χρόνους η ελληνική γλώσσα και στο ζήτημα της διάδοσης του χριστιανισμού

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι Ρωμαϊκοί Χρόνοι (Μέρος Γ’)

Κατά τους Ρωμαϊκούς Χρόνους η ελληνική παιδεία, ο ελληνισμός ως όλον, εμπλουτίστηκε από τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των λαών της Ανατολής και αναπόφευκτα μετασχηματίστηκε

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι Ρωμαϊκοί Χρόνοι (Μέρος Β’)

Τα μέλη των ανώτερων τάξεων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας διαβιούσαν στις πόλεις, που αποτελούσαν τα διοικητικά και οικονομικά κέντρα, καθώς και τόπους πολιτισμένης διαβίωσης

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι Ρωμαϊκοί Χρόνοι (Μέρος Α’)

Κατά τη διάρκεια της λεγόμενης Ρωμαϊκής Περιόδου (31 π.Χ.-324 μ.Χ.) ο ελληνισμός ήταν κατ’ ουσίαν εξαρτημένος από τη Ρώμη, την κραταιά Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Η ελληνιστική κοινή

Η ελληνιστική κοινή αποτέλεσε τη γέφυρα διαμέσου της οποίας η ελληνική γλώσσα ήλθε σε επαφή με το χριστιανισμό και συμπορεύτηκε με τη λατινική γλώσσα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι Ελληνιστικοί Χρόνοι (Μέρος Ε’)

Η ύπαρξη ελληνικής συνοικίας, η προσήλωση στις ελληνικές παραδόσεις, καθώς και η συστηματική δημιουργία χώρων πολιτισμού και εκπαίδευσης των πολιτών, φανερώνουν την ιδιαίτερα έντονη παρουσία Ελλήνων στις πόλεις των Ελληνιστικών Χρόνων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι Ελληνιστικοί Χρόνοι (Μέρος Δ’)

Δύο ήταν τα βασικά κριτήρια στη διαδικασία επιλογής των «φίλων του βασιλέως» στα κράτη των Πτολεμαίων και των Σελευκιδών: αφενός η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και αφετέρου η αμοιβαία εμπιστοσύνη

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι Ελληνιστικοί Χρόνοι (Μέρος Γ’)

Η ολοκληρωτική επικράτηση της ελληνιστικής κοινής συντελέστηκε σε παραλιακές περιοχές της Ασίας, εκεί όπου υπήρχαν πόλεις οι οποίες δέχτηκαν ένα μεγάλο αριθμό ελλήνων μεταναστών και εξελίχθηκαν σε μείζονα οικονομικά και πολιτισμικά κέντρα των Ελληνιστικών Χρόνων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι Ελληνιστικοί Χρόνοι (Μέρος Β’)

Κατά την Ελληνιστική Εποχή σημειώθηκε –πρώτη φορά στο διάβα των αιώνων– μακρά και δυναμική διείσδυση του ελληνικού πολιτισμού σε χώρες της Ανατολής που βρίσκονταν σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων από τα κέντρα του ελλαδικού χώρου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Προφορικός λόγος και γραφή στους Κλασικούς Χρόνους (Μέρος ΣΤ’)

Όποιος έκανε μια δημόσια ομιλία, στην Εκκλησία του Δήμου ή στα δικαστήρια, κατέβαλλε εργώδη προσπάθεια να δώσει την εντύπωση στους ακροατές πως μιλούσε αυθόρμητα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Προφορικός λόγος και γραφή στους Κλασικούς Χρόνους (Μέρος Ε’)

Ο αγράμματος Αθηναίος δεν ήταν ούτως ή άλλως αποκλεισμένος από τον πολιτικοκοινωνικό βίο της αθηναϊκής δημοκρατίας, αλλά είχε μέχρις ενός σημείου ενεργό συμμετοχή στα κοινά

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Προφορικός λόγος και γραφή στους Κλασικούς Χρόνους (Μέρος Δ’)

Ο ελληνικός πολιτισμός των Κλασικών Χρόνων υπήρξε ένας πολιτισμός όπου βαρύνουσα σημασία είχαν το οπτικό και το προφορικό

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Προφορικός λόγος και γραφή στους Κλασικούς Χρόνους (Μέρος Β’)

Εικάζεται βασίμως ότι το ποσοστό αλφαβητισμού –έστω και στοιχειώδους– κατά τους Κλασικούς Χρόνους ήταν αρκετά χαμηλό επί τη βάσει των σημερινών κριτηρίων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Προφορικός λόγος και γραφή στους Κλασικούς Χρόνους (Μέρος Α’)

Δυσχερής παραμένει ο ακριβής καθορισμός του βαθμού διεισδύσεως της γραφής στις ποικίλες εκφάνσεις του ελληνικού πολιτισμού και εν γένει του ελληνικού βίου κατά τους Κλασικούς Χρόνους

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Περί Ελλήνων και βαρβάρων (Μέρος Δ’)

Το στερεότυπο για τον «καλό Έλληνα» και τον «κακό βάρβαρο» άρχισε σαφώς να υποχωρεί κατά τη διάρκεια της Ελληνιστικής Εποχής, προπάντων μετά τη δυναμική εμφάνιση της Ρώμης

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Περί Ελλήνων και βαρβάρων (Μέρος Γ’)

Ο Αριστοτέλης αποπειράθηκε να ερμηνεύσει το υψηλό φρόνημα («θυμός») και τις πνευματικές αρετές («διάνοια») των Ελλήνων με όρους περιβαλλοντικής αιτιοκρατίας (περιβαλλοντικού ντετερμινισμού)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Περί Ελλήνων και βαρβάρων (Μέρος Β’)

Ήδη από τους Αρχαϊκούς Χρόνους, έτι δε μάλλον στην Κλασική Εποχή μετά την έναρξη των Περσικών Πολέμων, οι Έλληνες υιοθέτησαν μια εντελώς εχθρική στάση απέναντι στους ξένους, τους υποτιμητικά αποκαλούμενους βαρβάρους

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Περί Ελλήνων και βαρβάρων (Μέρος Α’)

Για τον Ηράκλειτο και τους ομόφρονες, τη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων, η λέξη «βάρβαρος» δε σήμαινε μόνο τη διαφορά γλώσσας, αλλά και τη διαφορά φυσικής κατασκευής και ψυχικής διάθεσης

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι Κλασικοί Χρόνοι (Μέρος Δ’)

Η επίσημη υιοθέτηση του ιωνικού αλφαβήτου από την Αθήνα στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. έδωσε σημαντική ώθηση στη διάδοση της αττικής διαλέκτου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι Κλασικοί Χρόνοι (Μέρος Γ’)

Τη γλώσσα και το γραπτό πολιτισμό των Κλασικών Χρόνων διαμόρφωσαν σε σημαντικό βαθμό οι πολύμορφες διακρατικές επαφές και οι πολιτικοί συνασπισμοί τής εν λόγω περιόδου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι Κλασικοί Χρόνοι (Μέρος Β’)

Η Αθήνα αποτέλεσε το επίκεντρο της αλματώδους ανάπτυξης που σημειώθηκε κατά τους Κλασικούς Χρόνους στα πεδία της λογοτεχνίας και της επιστήμης

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι Κλασικοί Χρόνοι (Μέρος Α’)

Καθοριστική επίδραση στη γλώσσα και στη γραφή άσκησε κατά την Κλασική Εποχή η εμπέδωση και ισχυροποίηση του δημοκρατικού πολιτεύματος στην Αθήνα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι Αρχαϊκοί Χρόνοι (Μέρος Δ’)

Ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ., ο Ησίοδος και ο Αρχίλοχος κάνουν λόγο για Πανέλληνες, δηλαδή για όλους τους Έλληνες εν συνόλω, για ολόκληρο το ελληνικό έθνος

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι Αρχαϊκοί Χρόνοι (Μέρος Γ’)

Οι αποικιστές μετέφεραν στον προορισμό τους, στον τόπο ιδρύσεως της αποικίας, τη γλώσσα και το αλφάβητο της μητρόπολης από την οποία προέρχονταν

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι Αρχαϊκοί Χρόνοι (Μέρος Β’)

Συμβαδίζοντας με το κυρίαρχο πνεύμα της εποχής, που συνίστατο στη συγκρότηση πόλεων διά της θεσμικής οργανώσεως και της σταδιακής ενοποιήσεως του σώματος των πολιτών, έκαναν την εμφάνισή τους από τα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ. νόμοι χαραγμένοι σε πέτρα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι Αρχαϊκοί Χρόνοι (Μέρος Α’)

Κατά τη διάρκεια των Αρχαϊκών Χρόνων έμμετρος λόγος απαντά, πέραν του πεδίου της ποιητικής δημιουργίας, σε αναθηματικές και επιτάφιες επιγραφές, ενώ ο πεζός λόγος κυριαρχεί στα δημόσια έγγραφα, καθώς και σε κείμενα γεωγραφικού ή γενεαλογικού περιεχομένου

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Η εισαγωγή του αλφαβήτου στον ελλαδικό χώρο (Μέρος Β’)

Εικάζεται ευλόγως ότι η παραλαβή του φοινικικού αλφαβήτου και η συνακόλουθη προσαρμογή του στις απαιτήσεις της ελληνικής πραγματοποιήθηκε από ανθρώπους που χρησιμοποιούσαν και τις δύο γλώσσες

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Η εισαγωγή του αλφαβήτου στον ελλαδικό χώρο (Μέρος Α’)

Το ελληνικό αλφάβητο έχει στενή σχέση με τη λεγόμενη φοινικική γραφή, δηλαδή με τις βορειοσημιτικές γραφές του τέλους της 2ης και των αρχών της 1ης χιλιετίας π.Χ.

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι Σκοτεινοί Αιώνες (Μέρος Β’)

Οι Σκοτεινοί Αιώνες μπορεί να θεωρηθούν ως η περίοδος που διαμόρφωσε το πολιτισμικό πλαίσιο των Ιστορικών Χρόνων, μακράν του μυθοποιημένου πλέον μυκηναϊκού παρελθόντος

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Οι Σκοτεινοί Αιώνες (Μέρος Α’)

Στον ελλαδικό χώρο, η εποχή ανάμεσα στην κατάρρευση των μυκηναϊκών ανακτόρων και την εμφάνιση των πόλεων-κρατών τον 8ο αιώνα π.Χ. είναι γνωστή με την ονομασία Σκοτεινοί Αιώνες

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Λαμία: Το κάστρο στο Ζητούνι

Η πόλη της Λαμίας εμφανίζεται στις πηγές ως Ζητούνι από τον 9ο αιώνα μ.Χ.

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Η ετεοκρητική γλώσσα (Μέρος Α’)

Οι σχετικές αρχαίες παραδόσεις συσχετίζουν σαφέστατα τους Ετεόκρητες και βεβαίως τη γλώσσα τους με την εποχή του Μίνωος και το μινωικό πολιτισμό, κατά συνέπεια με μια περίοδο προγενέστερη του πρώτου γνωστού σε εμάς ελληνικού πολιτισμού, του μυκηναϊκού

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 16 Ιουνίου 2024