Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023
weather-icon 21o
Recruitment & Payroll: Επαγγελματική εξειδίκευση σε περιζήτητους κλάδους του HR

Recruitment & Payroll: Επαγγελματική εξειδίκευση σε περιζήτητους κλάδους του HR

Ο κλάδος του HR αναπτύσσεται ραγδαία. Πριν από λίγα χρόνια, οι Ελληνικές εταιρείες με αυτόνομο τμήμα HR ήταν ελάχιστες. Στις υπόλοιπες, ένα άτομο ήταν αρκετό για να αναλάβει όλες τις αρμοδιότητες του τμήματος, από τη στελέχωση του προσωπικού έως τη διαχείριση του προσωπικού και τη διεκπεραίωση των πληρωμών.

Πλέον, οι εταιρείες έχουν αντιληφθεί τη σημασία της σωστής και αποτελεσματικής διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και επενδύουν σε επαγγελματίες που κατέχουν ειδικές γνώσεις και εξειδικευμένες δεξιότητες που εστιάζονται σε συγκεκριμένους τομείς. Τα παραδείγματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι το Recruitment και το Payroll.

Recruitment

Οι επαγγελματίες που είναι επιφορτισμένοι με το recruitment, δηλαδή την εύρεση και αξιολόγηση υποψηφίων, με σκοπό στελέχωση των εταιρειών με τους κατάλληλους εργαζόμενους. Μία από τις σημαντικότερες εργασίες ενός Recruiter είναι ο εντοπισμός υποψηφίων. Έχοντας κατανοήσει τις ανάγκες της εταιρείας, o Recruiter θα πρέπει να αναζητήσει υποψηφίους που διαθέτουν τις ζητούμενες δεξιότητες. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας -με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (πχ. LinkedIn) και τα ειδικά λογισμικά- έχει συνδράμει ουσιαστικά στην αυτοματοποίηση και την απλοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης.

Τι χρειάζεται για να γίνει κάποιος Recruiter;

Ένας Recruiter θα πρέπει να διαθέτει αυξημένο critical thinking, να είναι οργανωτικός, διορατικός και επικοινωνιακός, καθώς επίσης και να διακατέχεται από ομαδικό πνεύμα.

Ανάμεσα στις γνώσεις που απαιτούνται είναι η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας μιας εταιρείας, η κατανομή ρόλων και οι διαθέσιμες μέθοδοι, τα εργαλεία και τα βήματα που διατίθενται για την αποτελεσματική αναζήτηση και αξιολόγηση προσωπικού. Οι εταιρείες δίνουν προτεραιότητα σε αυτές τις δεξιότητες έναντι των ακαδημαϊκών τίτλων. Αυτός είναι και λόγος για τον οποίο οι Recruiters, όπως φανερώνει και η πραγματικότητα, δεν προέρχονται από μία συγκεκριμένη Σχολή. Θα λέγαμε λοιπόν πως ο ακαδημαϊκός τίτλος δεν είναι περιοριστικός. Στην πλειονότητα τους, οι Recruiters προέρχονται από Θεωρητικές Σχολές, όπως Ψυχολογία, Φιλολογία, Παιδαγωγικά, Κοινωνικές Πολιτικές Επιστήμες αλλά και Θετικές Επιστήμες, όπως Μαθηματικό, Φυσικό, Οικονομικά και Πληροφορική.

Πώς μπορεί να γίνει κάποιος Recruiter;

Το Workearly, μέλος δικτύου εταιρειών σχετικά με την εκπαίδευση, την εύρεση εργασίας και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρείες, με παρουσία σε παραπάνω από 6 χώρες, έχει δημιουργήσει ειδικό πρόγραμμα “HR Recruiter”, με στόχο την προετοιμασία επαγγελματιών για να εισέλθουν ή να ανελιχθούν στον χώρο του Recruitment. Το πρόγραμμα παρέχει  εξατομικευμένη εκπαίδευση, δηλαδή ατομική προετοιμασία κάθε υποψηφίου, ανάλογα με το γνωσιακό και επαγγελματικό υπόβαθρο καθενός. Η εκπαίδευση γίνεται εξ αποστάσεως και είναι πλήρως ευέλικτη, με δυνατότητα παρακολούθησης από εργαζόμενους με απαιτητικό πρόγραμμα.

Payroll

Πρόκειται για τη διεκπεραίωση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων. Με απλά λόγια, την πληρωμή των μισθών. Μολονότι ακούγεται μία απλή διαδικασία, σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες δίνουν εντολή για τραπεζικές πληρωμές, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Η διαδικασία μισθοδοσίας περιλαμβάνει – εκτός από την καταβολή των μισθών- μία σειρά από διαδικασίες ενώπιον των δημόσιων και ασφαλιστικών Φορέων, με σκοπό τη συμμόρφωση των εταιρειών με τις νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η διευθέτηση των ασφαλιστικών εισφορών και ενσήμων, η σύνταξη και υποβολή καταστάσεων Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), η έκδοση ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών των εργαζομένων.

Σε αντίθετη με το recruitment και άλλες ειδικότητες του HR, το Payroll έχει αρκετά τεχνικό χαρακτήρα. Οι επαγγελματίες που ασχολούνται με το Payroll (συνήθως Payroll Specialists) αναλαμβάνουν να εφαρμόζουν κατά γράμμα νόμους και κανόνες. Για αυτόν τον λόγο, η γνωσιακή κατάρτιση των επαγγελματιών του Payroll είναι κρίσιμη για την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία μιας εταιρείας.

Τι χρειάζεται για να γίνει κάποιος Payroll Specialist;

Αναφορικά με τα soft skills, ένας Payroll Specialist θα πρέπει να είναι οργανωτικός, μεθοδικός, προσαρμοστικός και να δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια. Επίσης, απαιτείται συνεχώς ενημέρωση και παρακολούθηση της σχετικής επικαιρότητας, δεδομένου ότι νέοι νόμοι, αποφάσεις και εγκύκλιοι μεταβάλλουν συνεχώς τις υποχρεώσεις των εταιρειών τόσο σε ουσιαστικό όσο και σε διαδικαστικό επίπεδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η περίοδος της πανδημίας, με καθημερινές εγκυκλίους και ρυθμίσεις που μετέβαλλαν τις απαιτούμενες ενέργειας και απαιτούσαν την άμεση προσαρμογή των εταιρειών στα νέα δεδομένα.

Οι τεχνικές γνώσεις που καλείται να έχεις ένα Payroll Specialist είναι συγκεκριμένες και δεν καλύπτονται μέσω της διδασκαλίας στο πλαίσιο κάποιου συγκεκριμένου ακαδημαϊκού τίτλου. Αρχικά, θα πρέπει να γνωρίζει βασικές αρχές της εργατικής νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα τους τύπους εργασιακών σχέσεων και συμβάσεων (πχ. ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μισθωτών πλήρους ή μερικής απασχόλησης), τον υπολογισμό μισθών, δώρων, επιδομάτων, τον καθορισμό των ασφαλιστικών εισφορών ανάλογα με το είδος της εργασιακής σχέσης, τον τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής δημόσιων εγγράφων σε πλατφόρμες Δημοσίων ή Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Πώς μπορεί να γίνει κάποιος Payroll Specialist;

Το μοναδικό πρόγραμμα στη Ελλάδα που προετοιμάζει επαγγελματίες για τον χώρο του Payroll είναι το πρόγραμμα “HR Payroll” του Workearly. Υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για την ειδικότητα του Payroll μπορούν να αποκτήσουν- μέσω του προγράμματος του Workearly- πρακτική εξοικείωση με το αντικείμενο μέσα από εργασίες, ασκήσεις, προσομοιώσεις και φυσικά θεωρητική κατάρτιση. Η πλειονότητα των γνώσεων που αναφέραμε παραπάνω είναι γνώσεις που αποκτώνται με την εμπειρία και την τριβή. Το Workearly παρέχει τη δυνατότητα στους υποψηφίους να ισοσταθμίσουν τυχόν έλλειψη επαγγελματικής τριβής, με τη βοήθεια κορυφαίων επαγγελματιών στον χώρο.

Οι εταιρείες επενδύουν στην εκπαίδευση των εργαζομένων τους στον τομέα του Payroll, δεδομένου ότι το κόστος για ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing) συνιστά σημαντικό κόστος που προσπαθούν να περιορίσουν.

Επόμενα βήματα

Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων, τόσο του Recruitment όσο και του Payroll, λαμβάνουν αναγνωρισμένη πιστοποίηση, και επίσης έχουν την δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης με την αγορά, μέσω του συνεργαζόμενου ομίλου Vaquancy – The Global Recruitment Hub for Tech Hybrid Talent, με έδρα στο Λονδίνο και παραρτήματα στην Αθήνα και το Λος Άντζελες.

Αυτή τη στιγμή, ήδη πολλές εταιρείες δουλεύουν σχεδόν αποκλειστικά remotely, είναι ο μοναδικός οργανισμός που εξειδικεύεται στην προετοιμασία εξ αποστάσεως εργασίας και αναλαμβάνει να προτείνει θέσεις και να προβεί σε διασύνδεση σε όσους απόφοιτους θέλουν να μπουν στον χώρο και να απευθυνθούν όχι μόνο στην Ελληνική, αλλά και στην Παγκόσμια αγορά εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα προγράμματα HR Training του  Workearly και να επικοινωνήσουν, συμπληρώνοντας την αίτηση τους εδώ.

Only in

«Ένας αρχάριος στο τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ» - Τι γράφουν τα διεθνή ΜΜΕ για την εκλογή Κασσελάκη

Τα ξένα ΜΜΕ, εστιάζουν, στο γεγονός ότι ο Στέφανος Κασσελάκης δεν έχει εμπειρία στον «στίβο» της πολιτικής

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023