Για προσπάθεια απαξίωσης του ΤΕΙ Κρήτης προκειμένου να τεθούν εμπόδια στην πορεία ένταξής του στον Πανεπιστημιακό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και στην υλοποίηση πενταετών προγραμμάτων σπουδών κάνει λόγο η Κοσμητεία της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ιδρύματος.

Σε ανακοίνωσή της η Κοσμητεία αναφέρεται σε δημοσιεύματα και συνεντεύξεις στον Τύπο πουστοχεύουν στο να «απαξιώσουν το Ίδρυμα και το προσωπικό του και να επιβάλουν μη ακαδημαϊκά ή κατ’ επίφαση ακαδημαϊκά κριτήρια στην πορεία του Ιδρύματος και τη διαμόρφωση του οργανογράμματος του νέου Πανεπιστημίου»

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Τα κρισιμότερα σημεία του πορίσματος για την ακαδημαϊκή εξέλιξη του ΤΕΙ Κρήτης αφορούν στην ένταξη του στον Πανεπιστημιακό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και την υλοποίηση πενταετών προγραμμάτων σπουδών σε αντικείμενα των Μηχανικών σε συνδυασμό με προγράμματα διετών σπουδών. Όμως δημοσιεύματα στον τύπο, συνεντεύξεις σε ΜΜΕ προσπαθούν να απαξιώσουν το Ίδρυμα και το προσωπικό του και να επιβάλουν μη ακαδημαϊκά ή κατ’ επίφαση ακαδημαϊκά κριτήρια στην πορεία του Ιδρύματος και τη διαμόρφωση του οργανογράμματος του νέου Πανεπιστημίου.

Όλα τα τμήματα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) με έδρα το Ηράκλειο έχουν αξιολογηθεί από Επιτροπές Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων που ορίστηκαν από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) και είναι διαθέσιμες στους ιστότοπους τόσο της ΑΔΙΠ όσο και του ΤΕΙ Κρήτης. Ακόμα όπως καταγράφεται στο πόρισμα της Επιτροπής «Για το διάστημα 2000-2014, με βάση σχετική μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), το ΤΕΙ Κρήτης βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των ΤΕΙ της Ελλάδας όσον αφορά στις ερευνητικές δημοσιεύσεις με τη μεγαλύτερη απήχηση (ετεροαναφορές), ενώ καταγράφει δείκτη απήχησης (impact factor) που ξεπερνά τον παγκόσμιο μέσο όρο. Επιπρόσθετα, το ΤΕΙ Κρήτης έχει ξεπεράσει αρκετά Ιδρύματα του Πανεπιστημιακού Τομέα (μελέτη ΕΚΤ – report06.metrics.ekt.gr).». Εάν λάβουμε υπόψιν μας ότι τα ΑΕΙ του τεχνολογικού τομέα αριθμούν περί τα 1.200 ενεργά μέλη ΔΕΠ ενώ τα ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα αριθμούν περί τα 8.000 μέλη ΔΕΠ (πλην μελών ΔΕΠ του ΠΑΔΑ), τη διαχρονική κατανομή πόρων από την Πολιτεία μεταξύ των δύο τομέων, το ωράριο των μελών ΔΕΠ, τον αριθμό μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικού προσωπικού αλλά και τη συνεισφορά των διδακτορικών φοιτητών στην έρευνα και την εκπαίδευση του πανεπιστημιακού τομέα (απονομή περίπου 1.800 διδακτορικών ανά έτος, metrics.ekt.gr/el/node/362, ΕΚΤ), το παραπάνω γεγονός αποκτά βαρύνουσα σημασία.

Η Σχολή Μηχανικών επιτελεί σημαντικό εκπαιδευτικό, ερευνητικό και αναπτυξιακό έργο όπως αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό των έργων που έχουν υλοποιηθεί και υλοποιούνται την τελευταία πενταετία καθώς και σε διεθνώς αποδεκτούς δείκτες αξιολόγησης.  Επίσης, παρέχει τις προϋποθέσεις για επιτυχημένες 5ετείς προπτυχιακές σπουδές Μηχανικών σε κλασσικά αντικείμενα διεθνώς αναγνωρισμένα και όχι σε αντικείμενα που αποτελούν εξειδικεύσεις βασικών πεδίων της επιστήμης και της τέχνης ή σε αντικείμενα δημιουργικής φαντασίας.

Τα προτεινόμενα νέα τμήματα θα πρέπει να λειτουργήσουν, τουλάχιστον, σε ορίζοντα τριετίας για να παρέχουν ικανοποιητικά ολοκληρωμένη εκπαίδευση λαμβάνοντας υπόψιν το συνολικό αριθμό μελών ΔΕΠ του ΤΕΙ Κρήτης (154),  τις θέσεις (15) που είναι εξέλιξη, τον αριθμό των θέσεων που προτείνονται στο πόρισμα (40) και το μέσο όρο ανά τμήμα των άλλων ΑΕΙ της Κρήτης που ανέρχεται σε 23 (πλην Ιατρικής).

Η Σύγκλητος ή η Διοικούσα Επιτροπή θα πρέπει να είναι το όργανο που θα εξετάσει τις δυνατότητες λειτουργίας των προτεινόμενων νέων τμημάτων και τα μέλη της να αποφασίσουν με σύνεση, μακριά από πρόσκαιρες συμμαχίες και προσωπικές επιθυμίες, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των υποδομών και του προσωπικού.

Τέλος, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η ανάπτυξη ενός νομού ή μιας πόλης δεν μπορεί να συνδέεται μόνο με την ύπαρξη ακαδημαϊκών τμημάτων.  Είναι ξεκάθαρο ότι κάθε νομός έχει δικαίωμα στην ανάπτυξη, η οποία όμως μπορεί να έχει διαφορετικές μορφές. Οι μορφές ανάπτυξης στηρίζονται και προωθούνται από την Πολιτεία σε συνεργασία με τοπικούς φορείς (π.χ. Δήμοι, Επιμελητήρια, Περιφέρειες) εξετάζοντας τα ισχυρά σημεία που πρέπει να αναδειχθούν κατά περίπτωση.

Η χωρική πολυδιάσπαση ενός Ιδρύματος θα προκαλέσει μακροπρόθεσμα σημαντικά προβλήματα στη βιωσιμότητα και τη λειτουργία του, στις παρεχόμενες υπηρεσίες στους φοιτητές του (εκπαίδευση, σίτιση, στέγαση, υποστήριξη, κ.λπ.) και θα δικαιώσει απολύτως τους επικριτές της προσπάθειας της Πολιτείας για την ενοποίηση του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους, εάν πραγματικά τους ενδιαφέρει η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης από ένα βιώσιμο Ίδρυμα στην Περιφέρεια Κρήτης.»

Η Κοσμητεία της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΤΕΙ Κρήτης

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο