Η σωστή χρήση των αντιβιοτικών
H καθιστική ζωή βλάπτει σοβαρά την υγεία Στη λεγόμενη Ανθρωπόκαινο Εποχή βασική αιτία θανάτου είναι ο διαβήτης τύπου 2, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και κάποιοι τύποι καρκίνου....