Τις καλύτερες επιδόσεις από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του -το Μάρτιο του 2001- πέτυχε πέρσι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Το 2017 το αεροδρόμιο της Αθήνας διακίνησε συνολικά περίπου 22 εκατ. επιβάτες, ενώ τα καθαρά κέρδη της εταιρείας του ΔΑΑ εκτοξεύτηκαν στα 140 εκατ. ευρώ, έναντι 132 εκατ. το 2016.

Τα στοιχεία αυτά του ΔΑΑ αναμένεται ότι θα ενισχύσουν το ενδιαφέρον των επενδυτών (Ελλήνων και ξένων) στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης πώλησης ποσοστού 30% του μετοχικού κεφαλαίου του Αεροδρομίου, που κατέχει σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ. Άλλωστε, το δρόμο έδειξε (με την καθοριστική παρέμβαση και της Ε.Ε.) η αύξηση του τιμήματος σε 1,1 δισ. ευρώ (από μόλις 483,87 εκατ. ευρώ συν ΦΠΑ) για την 20ετή επέκταση της σύμβασης παραχώρησης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα χρήσης του 2017, ο κύκλος εργασιών του ΔΑΑ ανήλθε πέρσι σε 433,5 εκατ. ευρώ έναντι 406,6 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων έφτασαν στα 284,5 εκατ. ευρώ έναντι περίπου 272 εκατ. ευρώ το 2016.

Επίσης, το αεροδρόμιο της Αθήνας κατέγραψε λειτουργική κερδοφορία της τάξεως των 208 εκατ. ευρώ έναντι 198 εκατ. ευρώ το 2016. Την ίδια στιγμή τα καθαρά κέρδη του ΔΑΑ έφτασαν πρώτη φορά στα 140 εκατ. ευρώ έναντι 132 εκατ. το 2016.

Σημειώνεται ότι μόνον ο φόρος εισοδήματος που εισέπραξε το Δημόσιο από την εταιρεία του αεροδρομίου της Αθήνας για το 2017 ανήλθε στα 59,7 εκατ. ευρώ.

Σήμερα, μέτοχοι του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» είναι το καναδικό συνταξιοδοτικό fund PSP, που κατέχει ποσοστό 40%, το ΤΑΙΠΕΔ με 30%, το ελληνικό Δημόσιο με 25% και μέλη της οικογένειας Κοπελούζου με 5%.

Από τα οικονομικά στοιχεία του ΔΑΑ για το 2017, προκύπτει ακόμα ότι οι έλληνες επιβάτες πέρσι αυξήθηκαν κατά 13%, ενώ η αντίστοιχη αύξηση των επιβατών εξωτερικού ήταν 5%. Υπενθυμίζεται ότι αύξηση είχε καταγράψει και το 2016 η επιβατική κίνηση των Ελλήνων, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στις «ανταγωνιστικές τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και τη μακροοικονομική σταθερότητα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο οικονομικός απολογισμός του ΔΑΑ.

Συνολικά, η επιβατική κίνηση του «Ελευθέριος Βενιζέλος» το 2017 κατέγραψε την υψηλότερη ιστορικά επίδοσή της, φτάνοντας στο ύψος των 21,73 εκατ. επιβατών, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του προηγούμενου έτους κατά 1,7 εκατ. επιβάτες (+8,6%).

Επίσης, ο συνολικός αριθμός των πτήσεων πέρσι ανήλθε σε 196.000 (+3,6%).

Στο μεταξύ, σε ό,τι αφορά την 20ετή επέκταση της σύμβασης παραχώρησης, αυτήν τη στιγμή εκκρεμεί έγκριση της σχετικής σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η υπογραφή της από όλα τα συμβαλλόμενη μέρη (υπουργείο Οικονομικών, ΔΑΑ και ΤΑΙΠΕΔ). Η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης σύμβασης θα ανοίξει το δρόμο, προκειμένου το ΤΑΙΠΕΔ να προχωρήσει στην πώληση του 30% των μετοχών που κατέχει στο ΔΑΑ, διαδικασία η οποία εκτιμάται ότι θα προσελκύσει αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον.