Με στόχο να εδραιωθεί η Ευρώπη ως πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία του πρώτου ψηφιακού προγράμματος στην ιστορία της Ενωσης.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» είναι ύψους 9,2 δισ. ευρώ και επικεντρώνεται σε πέντε τομείς: υπερυπολογιστές, τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακές δεξιότητες και ευρεία χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας.

H αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών είναι απαραίτητη για τις επιχειρήσεις αφού ο ψηφιακός μετασχηματισμός βρίσκεται στην «καρδιά» όλων των διαδικασιών μιας εταιρείας, από τις πωλήσεις και το μάρκετινγκ μέχρι την εφοδιαστική αλυσίδα και τις αποθήκες.

Διαβάστε περισσότερα εδώ