Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024
weather-icon 21o
Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος

Ένας από τους σημαντικότερους ελληνικούς Ομίλους στην ευρύτερη περιοχή συνδυάζει την επιχειρηματική του δράση με τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο, στην κοινωνία και φυσικά στο περιβάλλον.

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί θεμελιώδη αξία της επιχειρηματικής στρατηγικής του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκει πάντα να λειτουργεί με σεβασμό και υπευθυνότητα απέναντι και στο περιβάλλον, θέτοντας στόχους και λαμβάνοντας αποφάσεις και μέτρα για την προστασία του.

Με γνώμονα μια σειρά ουσιαστικών θεμάτων τα οποία αναδεικνύονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη του, ο Όμιλος ασκεί τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες λαμβάνοντας μέτρα που οδηγούν στη μείωση των δυσμενών περιβαλλοντικών επιδράσεων των δραστηριοτήτων του, εστιάζοντας σε διάφορους τομείς:

  • Μείωση Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου

Έχοντας ως στρατηγική προτεραιότητα τη μείωση του ανθρακικού του αποτυπώματος και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για τη μείωση των εκπομπών αέριων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ο Όμιλος καταγράφει τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές CO2 από το 2014, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ISO 14064:2018 και το GHG Protocol Standard. Πιο συγκεκριμένα, το 2023, ο Όμιλος, πέτυχε τη μείωση των άμεσων εκπομπών CO2  (Scope 1) κατά περίπου 310.000tn, ενώ σε ό,τι αφορά τις εκπομπές Scope 2 (έμμεσες εκπομπές CO2 που προκύπτουν από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας), εξασφάλισε πράσινη ηλεκτρική ενέργεια, μέσω εγγυήσεων προέλευσης, για το 49% της συνολικής του κατανάλωσης.

  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

Ο Όμιλος μέσα από τη δραστηριότητά του στην παραγωγή και αποθήκευση καθαρής ενέργειας συμβάλλει στο στόχο για αύξηση του ποσοστού των ΑΠΕ στο εθνικό ενεργειακό μίγμα και στην ενίσχυση της σταθερότητας και της αξιοπιστίας του ενεργειακού συστήματος. Παράλληλα, μέσα από συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως  οι Συμβάσεις Πώλησης Ενέργειας (PPAs), συμβάλλει περαιτέρω στην απανθρακοποίηση και στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

  • Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Ο Όμιλος βελτιώνει το ενεργειακό του αποτύπωμα μέσα από στοχευμένες δράσεις, όπως η ανανέωση και η συντήρηση των μηχανημάτων του με στόχο την αύξηση του ωφέλιμου χρόνου ζωής και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητάς τους.

  • Διαχείριση Αποβλήτων και προώθηση της κυκλικής οικονομίας

Υιοθέτηση στρατηγικών για την ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων, την ανακύκλωση και την ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων. Προώθηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας που περιλαμβάνουν την επαναχρησιμοποίηση υλικών και τη μείωση των πόρων που καταναλώνονται στις παραγωγικές διαδικασίες.

  • Προστασία της Βιοποικιλότητας & Περιβαλλοντική Παρακολούθηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων του Ομίλου (κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, ανάπτυξη αιολικών πάρκων, ανάπτυξη υποδομών) πραγματοποιείται εντός περιοχών υψηλής αξίας ως προς τη βιοποικιλότητα, ο Όμιλος εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης που διασφαλίζει την ενίσχυση των θετικών και τον περιορισμό των αρνητικών επιδράσεων που δημιουργεί ή ενδέχεται να δημιουργήσει η λειτουργία του.

Πιο συγκεκριμένα, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία των έργων του, εκπονεί Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), Μελέτες Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΜΕΟΑ), Ειδικές Ορνιθολογικές Μελέτες (ΕΟΜ), καθώς και Προγράμματα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες και φορείς. Στόχος αυτών των ενεργειών είναι η απόκτηση και αξιοποίηση των απαραίτητων πληροφοριών για τη διασφάλιση της προστασίας των τοπικών οικοσυστημάτων, με τη λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας και αποκατάστασης των επιπτώσεων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο αυτοκινητόδρομος Ε65 ο οποίος χωροθετείται σε περιοχές με βιοποικιλότητα υψηλής αξίας, καθώς διέρχεται από δύο σημαντικούς βιότοπους (του λύκου στο νότιο τμήμα και της καφέ αρκούδας στο βόρειο). Για τον λόγο αυτό -και από την αρχική φάση σχεδιασμού- σε συνεργασία με την ΜΚΟ Καλλιστώ, αναπτύχθηκαν προγράμματα παρακολούθησης της άγριας πανίδας, τόσο στο βόρειο όσο και το νότιο τμήμα του έργου. Από τα αποτελέσματα των προγραμμάτων αυτών, προέκυψε ο τελικός σχεδιασμός που περιλαμβάνει ειδική περίφραξη, κατάλληλο φωτισμό, εξόδους διαφυγής αλλά και περίπου 50 άνω και κάτω διαβάσεις άγριας πανίδας (fauna passes). Αξίζει να σημειωθεί ότι στο βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου, απαντάται ο πιο κρίσιμος βιότοπος για τέσσερα είδη άγριων θηλαστικών (αρκούδα, λύκος, ζαρκάδι, αγριογούρουνο), γι’ αυτό και υπήρξε ειδική μελέτη ώστε τόσο η κατασκευή όσο και η λειτουργία του αυτοκινητόδρομου να επηρεάζει όσο το δυνατόν λιγότερο την άγρια ζωή στην ευρύτερη περιοχή.

Επιπρόσθετα, ο  Όμιλος εγκαθιστά συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου για τη συνεχή αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων στις περιοχές δραστηριοποίησης.

  • Διαφάνεια και Αναφορές

Ο Όμιλος δημοσιοποιεί σε τακτική βάση τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις και τις πρωτοβουλίες προάγοντας τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα απέναντι στους μετόχους και την κοινωνία. Επιπρόσθετα, η ομαλή προσαρμογή του Ομίλου στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις για τη δημοσιοποίηση στοιχείων στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης απαιτεί ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιεί προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων και των προμηθευτών του σχετικά με τις περιβαλλοντικές πρακτικές που εφαρμόζει και τη σημασία της αειφορίας στην ευρύτερη αλυσίδα αξίας.

Sports in

Και θα στο ξεπληρώσει η ιστορία…

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί μένει στο λιμάνι του και βάζει πλώρη για νέα θρυλικά κατορθώματα

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024