Την αξιολόγηση της κυπριακής πιστοληπτικής ικανότητας σε «ΒΒΒ-» από «ΒΒ+» προηγουμένως, αναβάθμισε ο οίκος Fitch, διατηρώντας παράλληλα το outlook σε «σταθερό».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του οίκου αξιολόγησης, τα ισχυρά δημοσιονομικά έσοδα και η συνετή δημοσιονομική πολιτική οδηγούν τη Fitch στην εκτίμηση ότι η χώρα θα καταγράφει δημοσιονομικό πλεόνασμα 2,7% του ΑΕΠ το 2018, έναντι στόχου 1,7% τον Απρίλιο του 2018.

Ο οίκος προβλέπει ότι το δημοσιονομικό πλεόνασμα θα παραμείνει υψηλό στο 2,4% και 2,2% του ΑΠΕ το 2019 και το 2020 αντίστοιχα σε σχέση με τον στόχο 3,1% και το 2,9% που ήταν στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2019.

Όπως αναφέρει στην έκθεσή του ο οίκος, η Κύπρος επωφελείται από μια ισχυρή ανάκαμψη με το πραγματικό AEΠ να φτάνει στα προ κρίσης επίπεδα και παράλληλα εκτιμά πως θα τρέξει με ρυθμό ανάπτυξης 4% το 2018 και το 3,8% το 2019 λαμβάνοντας στήριξη από τα επενδυτικά σχέδια της χώρας που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό στον τομέα των κατασκευών και του τουρισμού και από την ισχυρή ιδιωτική κατανάλωση.