Σάββατο 25 Ιουνίου 2022
weather-icon 32 oC
MUST READ

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Αμπέλι: Προσβολές από μυκητολογικές ασθένειες – Τι να προσέξετε
Agro-in

Αμπέλι: Προσβολές από μυκητολογικές ασθένειες – Τι να προσέξετε

Συστάσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας

Ελιά: Προσβολές από πυρηνοτρήτη – Πότε επεμβαίνουμε
Agro-in

Ελιά: Προσβολές από πυρηνοτρήτη – Πότε επεμβαίνουμε

Χρήσιμες οδηγίες από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης

Καρυδιά: Οι βροχές έφεραν την ανθράκωση και την βακτηρίωση
Agro-in

Καρυδιά: Οι βροχές έφεραν την ανθράκωση και την βακτηρίωση

Οδηγίες από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου

Αμπέλι: Περονόσπορος, ωίδιο, βοτρύτης – Μέτρα προστασίας
Agro-in

Περονόσπορος, ωίδιο, βοτρύτης – Πώς να προστατέψετε τον αμπελώνα

Χρήσιμες οδηγίες για τους παραγωγούς,Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ιωαννίνων

Εσπεριδοειδή: Γεωργικές προειδοποιήσεις  – Τα αναγκαία μέτρα φυτοπροστασίας
Agro-in

Εσπεριδοειδή: Γεωργικές προειδοποιήσεις – Τα αναγκαία μέτρα φυτοπροστασίας

Συστάσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου

Ελιά: Επεμβάσεις για τους εντομολογικούς εχθρούς της εποχής
Agro-in

Ελιά: Επεμβάσεις για τους εντομολογικούς εχθρούς της εποχής

Συστάσεις για τις περιοχές της κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας, Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης

Εσπεριδοειδή: Επίκαιρες γεωργικές επεμβάσεις – Τι να προσέξετε
Agro-in

Εσπεριδοειδή: Επίκαιρες γεωργικές επεμβάσεις – Τι να προσέξετε

Συστάσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ναυπλίου

Φιστικιά: Αντιμετώπιση της ψύλλας – Καλλιεργητικά μέτρα
Agro-in

Φιστικιά: Αντιμετώπιση της ψύλλας – Καλλιεργητικά μέτρα

Συστάσεις στους δενδροκαλλιεργητές από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου

Αμυγδαλιά: Επεμβάσεις για ασθένειες και εντομολογικούς εχθρούς
Agro-in

Αμυγδαλιά: Επεμβάσεις για ασθένειες και εντομολογικούς εχθρούς

Οδηγίες από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου

Αμπέλι: Ασθένειες και εχθροί – Ο κατάλληλος χρόνος επεμβάσεων
Agro-in

Αμπέλι: Ασθένειες και εχθροί – Ο κατάλληλος χρόνος επεμβάσεων

Οδηγίες από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου

Ελιά: Μειωμένη καρπόδεση παρά την πλούσια ανθοφορία
Agro-in

Ελιά: Μειωμένη καρπόδεση παρά την πλούσια ανθοφορία

Συστάσεις και οδηγίες για τις πρώιμες περιοχές από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου.

Ελιά: Επίκαιρες οδηγίες για πυρηνοτρήτη, κυκλοκόνιο και γλοιοσπόριο
Agro-in

Ελιά: Επίκαιρες οδηγίες για πυρηνοτρήτη, κυκλοκόνιο και γλοιοσπόριο

Xρήσιμες οδηγίες για τους παραγωγούς από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας

Αμπέλι: Προσβολές περονόσπορου και ωίδιου – Μέτρα αντιμετώπισης
Agro-in

Αμπέλι: Προσβολές περονόσπορου και ωίδιου – Μέτρα αντιμετώπισης

Συστάσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ιωαννίνων

Θερμοκηπιακή ντομάτα: Οι ασθένειες της εποχής και οι απαραίτητες επεμβάσεις
Agro-in

Θερμοκηπιακή ντομάτα: Οι ασθένειες της εποχής και οι απαραίτητες επεμβάσεις

Οδηγίες προς τους παραγωγούς από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου

Καρυδιά: Σε εξέλιξη η πρώτη πτήση της καρπόκαψας
Agro-in

Καρυδιά: Σε εξέλιξη η πρώτη πτήση της καρπόκαψας

Συστάσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και  Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου

Μηλοειδή: Επεμβάσεις για καρπόκαψα και φουζικλάδια
Agro-in

Μηλοειδή: Επεμβάσεις για καρπόκαψα και φουζικλάδια

Συστάσεις προς τους παραγωγούς από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαϊας

Ελιά: Πυρηνοτρήτης και Μαργαρόνια – Τι να προσέξετε
Agro-in

Ελιά: Πυρηνοτρήτης και Μαργαρόνια – Τι να προσέξετε

Οδηγίες προς τους παραγωγούς από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης

Κερασιά: Μύγα και κηλιδόπτερη δροσόφιλα – Πώς να τα καταπολεμήσετε
Agro-in

Κερασιά: Μύγα και κηλιδόπτερη δροσόφιλα – Πώς να τα καταπολεμήσετε

Γεωργικές προειδοποιήσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας

Αγγουριά θερμοκηπίου: Συστάσεις για ασθένειες και εχθρούς της εποχής
Agro-in

Αγγουριά θερμοκηπίου: Συστάσεις για ασθένειες και εχθρούς της εποχής

Οδηγίες από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου

Υπαίθρια πεπονιά: Εμφάνιση θρίπα και αφίδα – Πώς αντιμετωπίζονται
Agro-in

Υπαίθρια πεπονιά: Εμφάνιση θρίπα και αφίδα – Πώς αντιμετωπίζονται

Συστάσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου.\

Ροδακινιά: Πτήσεις ανάρσιας, φυλλοδέτη και βαμβακάδας – Τι να προσέξετε
Agro-in

Ροδακινιά: Πτήσεις ανάρσιας, φυλλοδέτη και βαμβακάδας – Τι να προσέξετε

Συστάσεις για τις πεδινές και πρώιμε περιοχές από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης

Αμπέλι: Αντιμετώπιση της ευδεμίδας – Επεμβάσεις
Agro-in

Αμπέλι: Αντιμετώπιση της ευδεμίδας – Επεμβάσεις

Συστάσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης

Φιστικιά: Πώς να αντιμετωπίσετε την σεπτορίαση
Agro-in

Φιστικιά: Πώς να αντιμετωπίσετε την σεπτορίαση

Συστάσεις προς τους παραγωγούς από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου.

Ελιά: Σε εξέλιξη η πτήση του πυρηνοτρήτη – Πότε ψεκάζουμε
Agro-in

Ελιά: Σε εξέλιξη η πτήση του πυρηνοτρήτη – Πότε ψεκάζουμε

Εμφανίζονται πολυ υψηλοί πληθυσμοί του εντόμου στους νομούς Μαγνησίας, Φθιώτιδας και Λάρισας.

Αμυγδαλιά: Ξεκίνησαν οι πτήσεις του ευρυτόμου
Agro-in

Αμυγδαλιά: Ξεκίνησαν οι πτήσεις του ευρυτόμου

Συστάσεις προς τους παραγωγούς της Καβάλας από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας

Εσπεριδοειδή: Μυκητολογικές ασθένειες και εχθροί – Οδηγίες προς τους πσραγωγούς
Agro-in

Εσπεριδοειδή: Μυκητολογικές ασθένειες και εχθροί – Οδηγίες προς τους πσραγωγούς

Πρακτικές συμβουλές για όλους τους κινδύνους στα εσπεριδοειδή

Ελιά: Επεμβάσεις στις πρώιμες και παράκτιες περιοχές
Agro-in

Ελιά: Επεμβάσεις στις πρώιμες και παράκτιες περιοχές

Χρήσιμες συστάσεις για αντιμετώπιση των ασθενειών και εντομολογικών εχθρών στην ελιά

Αμπέλι: Έντομα της νεαρής βλάστησης – Πώς να τα αντιμετωπίσετε
Agro-in

Αμπέλι: Έντομα της νεαρής βλάστησης – Πώς να τα αντιμετωπίσετε

Οι σημαντικότεροι εχθροί και οι σοβαρότερες ασθένειες που είναι δυνατό να αντιμετωπίσει η τρυφερή βλάστηση του αμπελιού μήκους περίπου 8─15 εκ περιλαμβάνονται στο δελτίο του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. Βλαστικό στάδιο: Εμφάνιση ανθοταξιών, 4-6 φύλλα (βλαστός 8-15 εκ.) Έντομα της νεαρής βλάστησης Και σε αυτό το βλαστικό στάδιο είναι δυνατό να […]

Κερασιά: Οδηγίες για τις ανοιξιάτικες επεμβάσεις
Agro-in

Κερασιά: Οδηγίες για τις ανοιξιάτικες επεμβάσεις

Συστάσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης για τις περιοχές της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

Πυρηνόκαρπα: Εντομολογικοί εχθροί και ασθένειες – Τι να προσέξετε
Agro-in

Πυρηνόκαρπα: Εντομολογικοί εχθροί και ασθένειες – Τι να προσέξετε

Οδηγίες από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου

Aμυγδαλιά: Συνεχίζονται οι πτήσεις του Ευρύτομου και οι προσβολές Φόμοψης
Agro-in

Aμυγδαλιά: Συνεχίζονται οι πτήσεις του Ευρύτομου και οι προσβολές Φόμοψης

Οδηγίες και συστάσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου

Αμπέλι: Πώς να αντιμετωπίσετε την φόμοψη
Agro-in

Αμπέλι: Πώς να αντιμετωπίσετε την φόμοψη

Oι αμπελουργοί πρέπει να πραγματοποιήσουν τους δύο ψεκασμούς για την προστασία των αμπελώνων

Ροδακινιά: Ξεκίνησαν οι πτήσεις εντομολογικών εχθρών – Τι να προσέξετε
Agro-in

Ροδακινιά: Ξεκίνησαν οι πτήσεις εντομολογικών εχθρών – Τι να προσέξετε

Χρήσιμες οδηγίες από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης

Ωίδιο αμπελιού: Προστασία της νέας βλάστησης από αρχικές μολύνσεις
Agro-in

Ωίδιο αμπελιού: Προστασία της νέας βλάστησης από αρχικές μολύνσεις

Συστάσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης

Πατάτα: Εντοπίστηκαν φυτείες ευαίσθητες στον περονόσπορο – Συστάσεις
Agro-in

Πατάτα: Εντοπίστηκαν φυτείες ευαίσθητες στον περονόσπορο – Συστάσεις

Οδηγίες από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαϊας

Ροδακινιά: Ανοιξιάτικες επεμβάσεις για μυκητολογικές ασθένειες
Agro-in

Ροδακινιά: Ανοιξιάτικες επεμβάσεις για μυκητολογικές ασθένειες

Συστάσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και  Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης για την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

Αμυγδαλιά: Ξεκινούν οι ψεκασμοί – Σε ποιες περιοχές απαιτούνται
Agro-in

Αμυγδαλιά: Ξεκινούν οι ψεκασμοί – Σε ποιες περιοχές απαιτούνται

Συστάσεις και οδηγίες από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου

Βαμβάκι: Επιχορήγηση για το πρόγραμμα φυτοπροστασίας – Η κατανομή ανά περιφέρεια
Agro-in

Βαμβάκι: Επιχορήγηση για το πρόγραμμα φυτοπροστασίας – Η κατανομή ανά περιφέρεια

Το πρόγραμμα αυτό αφορά μεταξύ άλλων την φυτοπροστασία των βαμβακοφυτειών με ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών

Ακτινιδιά: Ο «εχθρός» βαμβακάδα – Πώς να τον αντιμετωπίσετε
Agro-in

Ακτινιδιά: Ο «εχθρός» βαμβακάδα – Πώς να τον αντιμετωπίσετε

Τι πρέπει να προσέξουν οι καλλιεργητές ακτινιδιάς την περίοδο αυτή

Καρυδιά: Προσβολές καρπόκαψας – Πώς να τις αντιμετωπίσετε
Agro-in

Καρυδιά: Προσβολές καρπόκαψας – Πώς να τις αντιμετωπίσετε

Συστάσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου

Ελιά: Ανοιξιάτικη προσβολές – Οι ευπαθείς ποικιλίες
Agro-in

Ελιά: Ανοιξιάτικη προσβολές – Οι ευπαθείς ποικιλίες

Γεωργικές προειδοποιήσεις με χρήσιμες οδηγίες για τους ελαιοπαραγωγούς από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου

Μηλιά: Πώς να αντιμετωπίσετε προσβολές Κόκκινου Τετράνυχου, Φουζικλάδιου και Ωίδιου
Agro-in

Μηλιά: Πώς να αντιμετωπίσετε προσβολές Κόκκινου Τετράνυχου, Φουζικλάδιου και Ωίδιου

Συστάσεις για τους μηλοπαραγωγούς των περιοχών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης

Φακή: Εμφάνιση περονόσπορου και θρίπα – Πώς αντιμετωπίζονται
Agro-in

Φακή: Εμφάνιση περονόσπορου και θρίπα – Πώς αντιμετωπίζονται

Οδηγίες από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου για τις περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας

Μπιζέλι: Προσβολές ωιδίου σε καλλιέργειες υπό κάλυψη
Agro-in

Μπιζέλι: Προσβολές ωιδίου σε καλλιέργειες υπό κάλυψη

Συστάσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου για τις περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας

Κερασιά: Μολύνσεις από Μονίλια – Μέτρα πρόληψης
Agro-in

Κερασιά: Μολύνσεις από Μονίλια – Μέτρα πρόληψης

Συστάσεις προς τους κερασοπαραγωγούς από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης

Αμυγδαλιά: Προσβολές ευρύτομου στις πρώιμες περιοχές
Agro-in

Αμυγδαλιά: Προσβολές ευρύτομου στις πρώιμες περιοχές

Συστάσεις προς τους αμυγδαλοπαραγωγούς από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου

Ελιά: Το έντομο Μαργαρόνια και η αντιμετώπισή του
Agro-in

Ελιά: Το έντομο Μαργαρόνια και η αντιμετώπισή του

Το έντομο προκαλεί ζημιές κυρίως στους νεαρούς βλαστούς, ενώ στα δένδρα εμφανίζονται φαγώματα στα φύλλα στα οποία αρχικά δημιουργούνται κηλίδες

Ελιά: Μύκητες και εντομολογικοί εχθροί της εποχής – Πώς αντιμετωπίζονται
Agro-in

Ελιά: Μύκητες και εντομολογικοί εχθροί της εποχής – Πώς αντιμετωπίζονται

Συστάσεις προς τους ελαιοπαραγωγούς από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ναυπλίου

Νεκταρινιά: Επεμβάσεις για τους ανοιξιάτικους εχθρούς
Agro-in

Νεκταρινιά: Επεμβάσεις για τους ανοιξιάτικους εχθρούς

Συστάσεις προς τους παραγωγούς από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης

Αμπέλι: Τι προκαλούν τα έντομα των διογκωμένων ματιών
Agro-in

Αμπέλι: Τι προκαλούν τα έντομα των διογκωμένων ματιών

Σε χρονιές μεγάλων πληθυσμών εντόμων η καταστροφή των οφθαλμών και συνεπώς της παραγωγής, μπορεί να είναι σημαντική

Εσπεριδοειδή: Καλλιεργητικές φροντίδες για τους ανοιξιάτικους εχθρούς
Agro-in

Εσπεριδοειδή: Καλλιεργητικές φροντίδες για τους ανοιξιάτικους εχθρούς

Συστάσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ναυπλίου

Αμπέλι: Ψεκασμοί για τους ανοιξιάτικους εχθρούς και ασθένειες
Agro-in

Αμπέλι: Ψεκασμοί για τους ανοιξιάτικους εχθρούς και ασθένειες

Συστάσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας για τις περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, Αχαϊας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Ιθάκης

Φιστικιά: Συνθήκες εξάπλωσης της βοτρυοσφαίριας – Καλλιεργητικά μέτρα
Agro-in

Φιστικιά: Συνθήκες εξάπλωσης της βοτρυοσφαίριας – Καλλιεργητικά μέτρα

Μέτρα αντιμετώπισης από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου

Ελιά: Προσβολές από κυκλοκόνιο και κοκκοειδή – Πώς αντιμετωπίζονται
Agro-in

Ελιά: Προσβολές από κυκλοκόνιο και κοκκοειδή – Πώς αντιμετωπίζονται

Συστάσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου για τους ελαιοπαραγωγούς της Κεντρικής Ελλάδος

Καρυδιά: Βακτηρίωση των καρπών και ανθράκωση των φύλλων
Agro-in

Καρυδιά: Βακτηρίωση των καρπών και ανθράκωση των φύλλων

Μέτρα αντιμετώπισης από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου

Μηλοειδή: Μυκητολογικές προσβολές και εχθροί – Τι να προσέξετε
Agro-in

Μηλοειδή: Μυκητολογικές προσβολές και εχθροί – Τι να προσέξετε

Οδηγίες από Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας για τις περιοχές Αιτωλοακαρνανίας, Αχαϊας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και Ιθάκης.

Ελιά: Προληπτικά μέτρα φυτοπροστασίας για την Καρκίνωση
Agro-in

Ελιά: Προληπτικά μέτρα φυτοπροστασίας για την Καρκίνωση

Οδηγίες και συστάσεις για τους παραγωγούς από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας

Πυρηνόκαρπα: Προειδοποιήσεις για αντιμετώπιση των προσβολών μονίλιας – εξωασκού
Agro-in

Πυρηνόκαρπα: Προειδοποιήσεις για αντιμετώπιση των προσβολών μονίλιας – εξωασκού

Οδηγίες και συμπτώματα από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ναυπλίου

Ελιά: Τι προκαλεί ο μύκητας του κυκλοκονίου – Τρόποι αντιμετώπισης
Agro-in

Ελιά: Τι προκαλεί ο μύκητας του κυκλοκονίου – Τρόποι αντιμετώπισης

Χρήσιμες οδηγίες για την αντιμετώπιση του μύκητα από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας

Φιστικιά: Τα συμπτώματα της αδρομύκωσης και η αντιμετώπιση
Agro-in

Φιστικιά: Τα συμπτώματα της αδρομύκωσης και η αντιμετώπιση

Χρήσιμες οδηγίες από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου

Καστανιά: Ασθένειες κορμού και ριζικού συστήματος – Η αντιμετώπιση
Agro-in

Καστανιά: Ασθένειες κορμού και ριζικού συστήματος – Η αντιμετώπιση

Προληπτικά μέτρα από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου

Αμυγδαλιά: Ξεκινούν οι ψεκασμοί για τον έλεγχο της μονίλιας
Agro-in

Αμυγδαλιά: Ξεκινούν οι ψεκασμοί για τον έλεγχο της μονίλιας

Χρήσιμες οδηγίες από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας

Βερικοκιά: Πώς θα αντιμετωπίσετε τη Μονίλια
Agro-in

Βερικοκιά: Πώς θα αντιμετωπίσετε τη Μονίλια

Συστάσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης για τις περιοχές της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Πατάτα: Προσβολές από περονόσπορο – Πώς αντιμετωπίζεται
Agro-in

Πατάτα: Προσβολές από περονόσπορο – Πώς αντιμετωπίζεται

Συστάσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας και αφορά τις περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, Αχαϊας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Ιθάκης.

Μηλοειδή: Μυκητολογικές ασθένειες και εχθροί σε οπωρώνες – Τι να προσέξετε
Agro-in

Μηλοειδή: Μυκητολογικές ασθένειες και εχθροί σε οπωρώνες – Τι να προσέξετε

Γεωργικές προειδοποιήσεις και συστάσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου

Πυρηνόκαρπα: Κρίσιμες επεμβάσεις για ασθένειες και εντομολογικούς εχθρούς
Agro-in

Πυρηνόκαρπα: Κρίσιμες επεμβάσεις για ασθένειες και εντομολογικούς εχθρούς

Χρήσιμες οδηγίες από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου

Αμυγδαλιά: Προσβολές από έλκος κλαδίσκων – Πώς θα καταπολεμηθεί
Agro-in

Αμυγδαλιά: Προσβολές από έλκος κλαδίσκων – Πώς θα καταπολεμηθεί

Προειδοποιήσεις για τα συμπτώματα που προκαλεί ο μύκητας από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου

Φιστικιά: Γεωργικές προειδοποιήσεις για το στάδιο του λήθαργου
Agro-in

Φιστικιά: Γεωργικές προειδοποιήσεις για το στάδιο του λήθαργου

Συμβουλές φυτοπροστασίας από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου

Δαμασκηνιά: Προσβολές από Μονίλια – Τι να προσέξετε
Agro-in

Δαμασκηνιά: Προσβολές από Μονίλια – Τι να προσέξετε

Ο μύκητας προσβάλει και τα κλαδιά, δημιουργώντας πληγές από τις οποίες εκρέει κόμμι και σχηματίζονται έλκη

Ελιά: Πώς θα πετύχετε το σωστό κλάδεμα – Οι τρόποι και τα οφέλη
Agro-in

Ελιά: Πώς θα πετύχετε το σωστό κλάδεμα – Οι τρόποι και τα οφέλη

Οδηγίες χειμερινής φυτοπροστασίας από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας.

Αμυγδαλιά: Γεωργικές προειδοποιήσεις και επεμβάσεις – Τι να προσέξετε
Agro-in

Αμυγδαλιά: Γεωργικές προειδοποιήσεις και επεμβάσεις – Τι να προσέξετε

Χρήσιμες οδηγίες από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας

Βερικοκιά: Επεμβάσεις για το Κορύνεο
Agro-in

Βερικοκιά: Επεμβάσεις για το Κορύνεο

Οδηγίες από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης.

Ελιά: Καρκίνωση ή φυματίωση – Συνθήκες μόλυνσης και τρόπος αντιμετώπισης
Agro-in

Ελιά: Καρκίνωση ή φυματίωση – Συνθήκες μόλυνσης και τρόπος αντιμετώπισης

Οδηγίες για χειμερινές επεμβάσεις φυτοπροστασίας και κλαδέματος από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας

latestbutton