Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022
weather-icon 7 oC
MUST READ

σοφιστές

Οι σοφιστές – Πρωταγόρας, ο ιδρυτής της σοφιστικής (Μέρος Ζ’)
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Οι σοφιστές – Πρωταγόρας, ο ιδρυτής της σοφιστικής (Μέρος Ζ’)

Ο Πρωταγόρας διατυπώνει την άποψη ότι η μάθηση απαιτεί αφενός τη φυσική ικανότητα («φύσιν») και αφετέρου την ευεργετική επίδραση μιας παιδαγωγικής τριάδας, δηλαδή της φροντίδας («επιμελείας»), της άσκησης («ασκήσεως») και της διδασκαλίας («διδαχής»)

Οι σοφιστές – Πρωταγόρας, ο ιδρυτής της σοφιστικής (Μέρος ΣΤ’)
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Οι σοφιστές – Πρωταγόρας, ο ιδρυτής της σοφιστικής (Μέρος ΣΤ’)

Κατά τον Πρωταγόρα, ο Δίας έπεμψε διά του Ερμή στους ανθρώπους την αιδώ (ηθικότητα, ηθική συνείδηση) και τη δίκην (δικαιοσύνη), ώστε να καταστήσει δυνατή τη γένεση του κράτους και την ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού

Οι σοφιστές – Πρωταγόρας, ο ιδρυτής της σοφιστικής (Μέρος Ε’)
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Οι σοφιστές – Πρωταγόρας, ο ιδρυτής της σοφιστικής (Μέρος Ε’)

Πόθεν έρχονται στους ανθρώπους ή από ποιον ορίζονται τα μέτρα για το «καλύτερο» ή το «χειρότερο» που ξεπερνούν καθετί ατομικό;

Οι σοφιστές – Πρωταγόρας, ο ιδρυτής της σοφιστικής (Μέρος Δ’)
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Οι σοφιστές – Πρωταγόρας, ο ιδρυτής της σοφιστικής (Μέρος Δ’)

Ο Πρωταγόρας εκφράζει την αντίθεσή του στον ελεατικό χωρισμό της αισθητικής αντίληψης και της πραγματικότητας, καθώς και στην ύπαρξη μιας απόλυτης, αμετάβλητης ουσίας, στην οποία ο άνθρωπος έχει πρόσβαση μόνο με το νου

Οι σοφιστές – Πρωταγόρας, ο ιδρυτής της σοφιστικής (Μέρος Γ’)
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Οι σοφιστές – Πρωταγόρας, ο ιδρυτής της σοφιστικής (Μέρος Γ’)

Σε ό,τι αφορά τους θεούς, πολλά είναι εκείνα που εμποδίζουν τη γνώση: το άδηλο του πράγματος και το βραχύχρονο της ανθρώπινης ζωής

Οι σοφιστές – Πρωταγόρας, ο ιδρυτής της σοφιστικής (Μέρος Β’)
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Οι σοφιστές – Πρωταγόρας, ο ιδρυτής της σοφιστικής (Μέρος Β’)

Στο πρόσωπο του Πρωταγόρα αποτυπώνονται ανάγλυφα τα πρωταρχικά χαρακτηριστικά της συντεχνίας των σοφιστών

Οι σοφιστές – Πρωταγόρας, ο ιδρυτής της σοφιστικής (Μέρος Α’)
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Οι σοφιστές – Πρωταγόρας, ο ιδρυτής της σοφιστικής (Μέρος Α’)

Αρκετά πιο μεγάλος από τον Δημόκριτο, ο γεννημένος στα Άβδηρα Πρωταγόρας ταξίδευε ασταμάτητα, όπως και οι περισσότεροι σοφιστές

Η σοφιστική – Οι ρίζες, οι απαρχές, τα εμπόδια (Μέρος Β’)
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Η σοφιστική – Οι ρίζες, οι απαρχές, τα εμπόδια (Μέρος Β’)

Η σοφιστική τόλμησε να αντιπαρατεθεί στα παραδεδομένα και νενομισμένα

Η σοφιστική – Οι ρίζες, οι απαρχές, τα εμπόδια (Μέρος Α’)
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Η σοφιστική – Οι ρίζες, οι απαρχές, τα εμπόδια (Μέρος Α’)

Η μεταμόρφωση της ελληνικής πνευματικής ζωής από τη σοφιστική, διαμέσου των προβλημάτων που αυτή έθεσε και των αμφιβολιών που αυτή ήγειρε, δεν ήταν σε καμία περίπτωση μια απλή υπόθεση, μια βραχύβια διαδικασία

latestbutton