Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021
21 oC
NEWS:

αγροτικές περιοχές

«Διάλογος μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών»
Agro-in

«Διάλογος μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών»

«Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική πρέπει να διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο στη στήριξη και καθοδήγηση του αγρότη», επισήμανε ο Γ. Στύλιος.

Επιπλέον 50 εκατ. ευρώ για ιδιωτικές επενδύσεις LEADER
Agro-in

Επιπλέον 50 εκατ. ευρώ για ιδιωτικές επενδύσεις LEADER

Τα τοπικά προγράμματα LEADER χρηματοδοτούν επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές της χώρας.

ΕΕ: Αγροτικό σύμφωνο και σχέδιο δράσης – Τι προβλέπει
Agro-in

ΕΕ: Αγροτικό σύμφωνο και σχέδιο δράσης – Τι προβλέπει

Μακρόπνοο όραμα, που περιλαμβάνει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για ισχυρότερες, συνδεδεμένες, ανθεκτικές και ευημερούσες αγροτικές περιοχές της ΕΕ.

Έρευνα κοινής γνώμης για τις αγροτικές περιοχές – Τα αποτελέσματα
Agro-in

Έρευνα κοινής γνώμης για τις αγροτικές περιοχές – Τα αποτελέσματα

Η καταστροφή φυσικών οικοτόπων ή η απώλεια ζώων ή φυτικών ειδών αναγνωρίζεται ως άμεσο και επείγον πρόβλημα για τις αγροτικές περιοχές από το 65% των πολιτών της ΕΕ.

Σε συρρίκνωση οδηγούνται οι αγροτικές περιοχές
Agro-in

Σε συρρίκνωση οδηγούνται οι αγροτικές περιοχές

Αύξηση του πληθυσμού στις αστικές περιοχές και μείωση στις αγροτικές, προβλέπεται έως το 2050.

Αγροτικές περιοχές και μείωση πληθυσμού στην ΕΕ
Agro-in

Αγροτικές περιοχές και μείωση πληθυσμού στην ΕΕ

Οι δημογραφικές μεταβολές μπορούν να αποτελέσουν σοβαρή πρόκληση για την ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει τις αιτίες και τους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου.