newspaper
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023
weather-icon 21o
ps. post
scriptum

Επόμενο μάθημα: «Οι προλετάριοι δεν έχουν να χάσουν τίποτα εκτός από τις αλυσίδες τους»

Πανελλαδικές: Οι απαντήσεις των θεμάτων της Νεοελληνικής Γλώσσας για τα ΕΠΑΛ

Πανελλαδικές: Οι απαντήσεις των θεμάτων της Νεοελληνικής Γλώσσας για τα ΕΠΑΛ

Το in σε συνεργασία με το Ορόσημο Πειραιά σας δίνει τις απαντήσεις των θεμάτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις απαντήσεις στα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας για τα Ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια σε συνεργασία με το φροντιστήριο Ορόσημο.

Απαντήσεις για τα ΕΠΑ.Λ. 2023 (Ομάδας Α΄) στην Νεοελληνική Γλώσσα

Α.ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

1η Δραστηριότητα

Α1. Τα οφέλη του εθελοντισμού για τον ψυχισμό των εθελοντών είναι σημαντικά. Αρχικά, οι εθελοντές αποκτούν τη δυνατότητα να αντέχουν επιτυχέστερα/επαρκέστερα τις επαγγελματικές απαιτήσεις, όντας πιο ήρεμοι και καρτερικοί. Επιπλέον, λησμονούν τα ατομικά τους προβλήματα, υπερβαίνοντας τα ψυχολογικά τους αδιέξοδα και αναπτύσσουν το αίσθημα αισιοδοξίας, πληρότητας/ολοκλήρωσης και ατομικής δικαίωσης που είχαν χάσει στην καθημερινότητά τους. Σχετικά με τον κοινωνικό τομέα, η συμμετοχή σε εθελοντική οργάνωση καλλιεργεί νέες γνώσεις και πρακτικές κλίσεις για καινούργιες συναναστροφές με πρόσωπα όμοιων προβληματισμών και ιδεών. Επίσης, μέσω της συνδρομής της ομάδας, οι εθελοντές υποσκελίζουν τα κοινωνικά τους αδιέξοδα.

2η Δραστηριότητα

Α2.α) α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Καθώς…είχαν.
β. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ-ΣΧΟΛΙΑ: Κοινωνικοποιούνται…προβλημάτων.
γ .ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΑ: Γενικότερα…ζωή μας.

Α2. β) ομαδική: συλλογική
ενισχύεται: ενδυναμώνεται
αδράνεια: παθητικότητα, απραξία

3η Δραστηριότητα

Α3.
Εθελοντισμός και κοινωνία

Πρόλογος:

Είναι αλήθεια ότι η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από πολλά προβλήματα. Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό οι μορφές εθελοντικών δράσεων μέσω των οποίων τα προβλήματα αυτά είναι δυνατόν να καταπολεμηθούν.

Κυρίως θέμα – Α’ ζητούμενο:

(α)Αρχικά, οι εθελοντικές οργανώσεις οφείλουν να δραστηριοποιηθούν για εξασφάλιση τροφής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και κατοικίας για τους άπορους. Με αυτόν τον τρόπο, θα καλύπτουν τις βασικές καταναλωτικές τους ανάγκες και θα πληρούνται/εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για την όσο το δυνατόν πιο αξιοπρεπή διαβίωσή τους. (β)Επιπλέον, οι εθελοντικές οργανώσεις έχουν ως καθήκον τους να επανενταχτούν υγιώς στο κοινωνικό σύνολο οι περιθωριοποιημένες ομάδες. Επομένως, οι ανθρώπινες σχέσεις θα βασίζονται στην αλληλεγγύη. (γ)Ακόμα, οι οργανώσεις αυτές αρμόζει να κινητοποιούνται, για να παρέχεται η βασική εκπαίδευση στους ανθρώπους που τη στερούνται. Έτσι, θα αναβαθμίσουν την κριτική τους ικανότητα, με συνέπεια να παίρνουν/λαμβάνουν ωφέλιμες αποφάσεις σχετικά με τα διάφορα ζητήματα που τους απασχολούν. (δ)Επιπλέον, ο ρόλος των συγκεκριμένων οργανώσεων σχετίζεται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό θα έχει ως συνέπεια να ευαισθητοποιηθούν
περισσότεροι πολίτες για αυτό, διότι η περιβαλλοντική ισορροπία εξασφαλίζει τη διαβίωση όλων των ειδών ζωής του πλανήτη αλλά και την ευζωία.

Μεταβατική περίοδος:

Επίσης, το σχολείο έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει το πνεύμα εθελοντισμού στους νέους με διάφορους τρόπους.

Κυρίως θέμα – Β’ ζητούμενο:

(α)Nα δοθεί έμφαση στην διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων που έχουν να κάνουν με τις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες, προκειμένου τα παιδιά να αποκτήσουν κοινωνική συνείδηση και πολιτικό προβληματισμό. (β)Να καταβληθούν προσπάθειες ως προς την οργάνωση εθελοντικών δράσεων στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος. Ο μαθητής έτσι εξοικειώνεται με το κίνημα του εθελοντισμού και αποκτά βιωματική σχέση. (γ)Να υλοποιηθούν εκδηλώσεις (ομιλίες, συζητήσεις, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις), οι οποίες θα ενημερώσουν αλλά και θα ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές για τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, η αντιμετώπιση των οποίων επιβάλλει την ανάπτυξη εθελοντικής δράσης.

Επίλογος:

Συνοψίζοντας, τα είδη εθελοντισμού για την καταπολέμηση των κοινωνικών προβλημάτων αλλά και οι τρόποι με τους οποίους το σχολείο μπορεί να τον αναπτύξει στους νέους είναι πολλοί. Επομένως, ο εθελοντισμός πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να προκύψει κοινωνική πρόοδος.

Σημείωση:

Ενδεικτικά έχουμε αναφέρει τέσσερα επιχειρήματα για το α’ ζητούμενο και τρία για το β’ ζητούμενο. Ωστόσο, αν για κάθε ζητούμενο ο υποψήφιος γράψει από δύο επιχειρήματα (έκτασης 40 λέξεων το καθένα) είναι καλυμμένος.

B. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

1η Δραστηριότητα

Β1. Ένα από τα θέματα που θίγονται είναι οι άστεγοι που παρατηρούνται στη Νέα Υόρκη, αν και η συγκεκριμένη πόλη είναι οικονομικά ανεπτυγμένη (στχ. 1-4). Επίσης, αναφέρεται η αδυναμία αντιμετώπισης του προβλήματος μόνο μέσω της ελεημοσύνης/φιλανθρωπίας από ιδιώτες (στχ. 3-8). Τέλος, άλλο ένα θέμα είναι η αδιαφορία πολλών ανθρώπων για τα προβλήματα των συνανθρώπων τους. ( στχ. 12)

2η Δραστηριότητα

Β2.α) Μεταφορά: Για μια νύχτα τους φυλάγεις απ’ τον άνεμο (στχ. 10)

Εικόνα: Στη γωνιά…διαβάτες (στχ. 1-5)

Επανάληψη: Ο κόσμος έτσι δε θ’ αλλάξει/ Δε συντομεύει έτσι η εποχή της εκμετάλλευσης

β)
Ά πρόσωπο: Ακούω πως στη Νέα Υόρκη: Το ποιητικό υποκείμενο εκφράζεται με βιωματικό τρόπο. Το ύφος έτσι καθίσταται άμεσο και ζωντανό.

Β΄ πρόσωπο: Σαν διαβάσεις τούτο ‘δω, μην κλείσεις το βιβλίο, άνθρωπε.

Για μια νύχτα τους φυλάγεις απ’ τον άνεμο : Το ποιητικό υποκείμενο απευθύνεται στον αναγνώστη με αμεσότητα, καλώντας τον να προφυλάξει τους ανήμπορους, αλλά και να προβληματιστεί, ώστε να μην αδιαφορήσει για το πρόβλημα.

Επίσης, το ύφος καθίσταται διαλογικό.

Γ΄ πρόσωπο: Στέκει ένας άντρας κάθε βράδυ τους μήνες του χειμώνα / Δε συντομεύει έτσι η εποχή της εκμετάλλευσης.

Το ποιητικό υποκείμενο αποστασιοποιείται , εξετάζοντας το φαινόμενο με αντικειμενικότητα. Περιγράφει τη δράση ενός συγκεκριμένου άντρα αλλά και παρουσιάζει τις διαπιστώσεις του για τα συγκεκριμένα φαινόμενα.

3η Δραστηριότητα

Β3. Προσωπικά, θεωρώ ότι η άποψη του ποιητικού υποκειμένου χαρακτηρίζεται από έλλειψη αισιοδοξίας. Κατ’ αρχάς, αναφέρει ότι ένας μικρός αριθμός ανθρώπων εξασφαλίζουν ένα καταφύγιο

για να διανυκτερεύσουν κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών (στχ. 9-10). Το κλίμα απαισιοδοξίας εντείνεται και με την επανάληψη (λίγοι άνθρωποι…για τη νύχτα) . Επίσης, το ποιητικό υποκείμενο πρεσβεύει την άποψη ότι οι μεμονωμένες φιλανθρωπικές δράσεις δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος (στχ. 13-16).

Εντοπίζονται, όμως, ψήγματα αισιοδοξίας ή έστω αγωνιστικής διάθεσης, καθώς στον στίχο 12 (Σαν διαβάσεις… άνθρωπε) το ποιητικό υποκείμενο παρακινεί τον αναγνώστη του να μην αδιαφορήσει για το πρόβλημα, υπονοώντας ότι είναι απαραίτητο να ευαισθητοποιηθεί, για να δράσει.

ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΤΣΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Only in

Η Αμερικάνικη Γερουσία ψήφισε επίσημο ενδυματολογικό κώδικα εξαιτίας ενός γερουσιαστή

Ο Γερουσιαστής των Δημοκρατικών Τζον Φέτερμαν στάθηκε η αφορμή να ψηφιστεί επίσημος ενδυματολογικός κώδικας, αντί του εθιμικού.

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023