Οι Αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr

Το Τμήμα Αλιείας της ΔΑΟ ΠΔΕ ενημερώνει ότι, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, εκδόθηκαν οι ακόλουθες Προσκλήσεις:

Α) 3η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για την ένταξη Επενδυτικών Σχεδίων στα Μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020

Η Δράση αφορά την υδατοκαλλιέργεια καθώς και είδη πράξεων σε λιμνοθάλασσες και τεχνητές λίμνες, με δικαιούχους Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικούς φορείς ή φορείς Αυτοδιοίκησης και λοιπές Οργανώσεις, οι οποίοι τηρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναγράφονται στην Πρόσκληση.

Οι Αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 02.08.2021 & ώρα 12.00

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων:15.10.2021 & ώρα 14:00

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών εκάστου εκ των Μέτρων 3.2.2 και 4.2.4 ορίζεται η 29-02-2020. Ο Προϋπολογισμός των Πράξεων πρέπει να είναι άνω των 20.000 ευρώ και να μην υπερβαίνει τα 3.000.000 ευρώ.

Β) 3η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για την ένταξη Επενδυτικών Σχεδίων στο Μέτρο 3.4.4. «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» του ΕΠΑΛΘ 2014-2020

Αφορά σε ίδρυση νέων μονάδων, επέκταση, εκσυγχρονισμό ή μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων μεταποίησης, με δικαιούχους Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικούς φορείς και λοιπές Οργανώσεις.

Οι Αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 02.08.2021 & ώρα 12.00

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 15.10.2021 & ώρα 14:00

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών του Μέτρου 3.4.4 ορίζεται η 29-02-2020. Ο Προϋπολογισμός των Πράξεων πρέπει να είναι άνω των 20.000 ευρώ και να μην υπερβαίνει τα 4.000.000 ευρώ.

Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr