Ιδιόκλιτα καλούνται τα ουσιαστικά που δεν κλίνονται σύμφωνα με μια από τις κλίσεις των ουσιαστικών, αλλά ακολουθούν δικό τους σχηματισμό.

Τέτοια είναι:

  • Ορισμένα αρσενικά σε -έας, που κλίνονται στον ενικό κατά το ταμίας, αλλά στον πληθυντικό ακολουθούν την αρχαία κλίση. Π.χ.: ο γραμματέας, του γραμματέα, το γραμματέα, γραμματέα, οι γραμματείς, των γραμματέων, τους γραμματείς, γραμματείς (ομοίως, ο γραφέας, ο δεκανέας, ο διανομέας, ο εισαγγελέας, ο κουρέας, ο σκαπανέας, ο συγγραφέας κ.ά.).
  • Ορισμένα ουδέτερα σε -ον, -αν, -εν, . Πιο συγκεκριμένα, κάνουμε λόγο για τα ουσιαστικά ον/παρόν/παρελθόν/προϊόν, καθήκον/ενδιαφέρον/συμφέρον/μέλλον, παν, σύμπαν, μηδέν, φωνήεν, οξύ, δόρυ.

Ο τρόπος με τον οποίον κλίνονται τα εν λόγω ουσιαστικά είναι ο εξής:

ΕΝΙΚΟΣ

Ονομαστική     ον/καθήκον/παν/σύμπαν

Γενική              όντος/καθήκοντος/παντός/σύμπαντος

Αιτιατική          ον/καθήκον/παν/σύμπαν

Κλητική            ον/καθήκον/παν/σύμπαν

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

Ονομαστική     όντα/καθήκοντα/πάντα/σύμπαντα

Γενική              όντων/καθηκόντων/πάντων/συμπάντων

Αιτιατική          όντα/καθήκοντα/πάντα/σύμπαντα

Κλητική            όντα/καθήκοντα/πάντα/σύμπαντα

ΕΝΙΚΟΣ

Ονομαστική     μηδέν/φωνήεν/οξύ/δόρυ

Γενική              μηδενός/φωνήεντος/οξέος/δόρατος

Αιτιατική          μηδέν/φωνήεν/οξύ/δόρυ

Κλητική            μηδέν/φωνήεν/οξύ/δόρυ

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

Ονομαστική     */φωνήεντα/οξέα/δόρατα

Γενική              */φωνηέντων/οξέων/δοράτων

Αιτιατική          */φωνήεντα/οξέα/δόρατα

Κλητική            */φωνήεντα/οξέα/δόρατα

*Το ουσιαστικό μηδέν δε σχηματίζει πληθυντικό. Όταν γίνεται λόγος για το αριθμητικό ψηφίο ή για βαθμό, ο πληθυντικός σχηματίζεται από τη λέξη μηδενικό: τα μηδενικά.

Ουσιαστικά: τα είδη, τα γένη, ο αριθμός και οι ανωμαλίες στην κλίση τους (Μέρος Α’)

Ουσιαστικά: τα είδη, τα γένη, ο αριθμός και οι ανωμαλίες στην κλίση τους (Μέρος Β’)

Ουσιαστικά: τα είδη, τα γένη, ο αριθμός και οι ανωμαλίες στην κλίση τους (Μέρος Γ’)

Ουσιαστικά: τα είδη, τα γένη, ο αριθμός και οι ανωμαλίες στην κλίση τους (Μέρος Δ’)

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in. gr