Μια εικόνα από τον «χάρτη» της εκπαίδευσης της Ελλάδας δείχνουν νέα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, οι σχολικές μονάδες στα Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας έχουν σημειώσει αύξηση, ενώ δείχνουν μείωση του αριθμού των καθηγητών.

Παράλληλα όμως, οι μαθητές είναι αυξημένοι στα σχολεία, τόσο εκείνοι που εγγράφονται στις εισαγωγικές τάξεις όσο και εκείνοι που αποφοιτούν.

Τα στοιχεία αυτά που ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή αφορούν τις στατιστικές Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Λύκεια) του σχολικού έτους 2016-2017.

Κρίσιμη βαθμίδα στη εκπαίδευση, θεωρείται το Λύκειο, στο οποίο αντιστοιχεί ένας καθηγητής για 10 μαθητές, ενώ όπως καταγράφεται και πάλι στην περιοχή της Αττικής, βρίσκονται οι περισσότερες σχολικές μονάδες της χώρας.

Σε αυτά παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούν τα Γυμνάσια και Λύκεια, στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και τα Ενιαία Εκκλησιαστικά Λύκεια ως κλάδος της Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και τέλος τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Από τα στοιχεία των ερευνών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που αφορούν τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, παρατηρούνται τα παρακάτω δεδομένα:

α) Οι σχολικές μονάδες κατά το σχολικό έτος 2016-2017, σε σχέση με το 2015-2016, παρουσίασαν αύξηση στα Γυμνάσια από 1.819 σε 1.823 και στα Λύκεια από 1.333 σε 1.348.
β) Το διδακτικό προσωπικό κατά το σχολικό έτος 2016-2017, σε σχέση με το 2015-2016, μειώθηκε από 38.929 σε 38.411 άτομα στα Γυμνάσια και αυξήθηκε από 23.805 σε 23.822 άτομα στα Λύκεια.
γ) Οι εγγεγραμμένοι μαθητές κατά το σχολικό έτος 2016-2017, σε σχέση με το 2015-2016, παρουσίασαν αύξηση από 311.236 σε 313.130 στα Γυμνάσια και από 240.852 σε 244.386 στα Λύκεια.
δ) Οι αποφοιτήσαντες μαθητές κατά το σχολικό έτος 2016-2017, σε σχέση με το 2015-2016, παρουσίασαν αύξηση από 99.820 σε 100.980 στα Γυμνάσια και από 75.995 σε 76.900 στα Λύκεια.
ε) Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές για το σχολικό έτος 2016-2017 ήταν 1 εκπαιδευτικός για 8,2 μαθητές στα Γυμνάσια και 1 εκπαιδευτικός για 10,3 μαθητές στα Λύκεια, ενώ για το σχολικό έτος 2015-2016 οι αντίστοιχες αναλογίες ήταν 1 προς 8,0 και 1 προς 10,1.
στ) Η περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 34,3% του σχολικού πληθυσμού των Γυμνασίων και το 35,7% του σχολικού πληθυσμού των Λυκείων της Ελλάδας.

Γράψτε το σχόλιό σας