«Την Παρασκευή θα υπάρξει η τελική εισήγηση προς τον υπουργό για τα άτομα που θα στελεχώσουν τον νέο οργανισμό Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας», σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, Γιώργο Γιαννόπουλο.

Σύμφωνα με τον οργανισμό HTAi (Health Technology Assessment International), «ΗΤΑ είναι μια μορφή επιστημονικής έρευνας που εξετάζει τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση μιας ιατρικής τεχνολογίας. Πρόκειται για μια διεπιστημονική διαδικασία που συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τα ιατρικά, κοινωνικά, οικονομικά και δεοντολογικά ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση μιας ιατρικής τεχνολογίας και η οποία πραγματοποιείται με έναν συστηματικό, διαφανή, αμερόληπτο και στηριγμένο σε επιχειρήματα, τρόπο. Όταν υπάρχει έλλειψη δεδομένων για κάποιο θέμα, η ΗΤΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να ερευνήσει και να δημιουργήσει την κατάλληλη πληροφόρηση. Η ΗΤΑ δεν αφορά μόνο τις χώρες της Ευρώπης. Χρησιμοποιείται από παρόχους υγειονομικής περίθαλψης σε όλο τον κόσμο και η χρήση της όλο και αυξάνεται».

Ο κ. Γιαννόπουλος, μιλώντας σε συνέδριο για το νέο οργανισμό Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας (HTA), είπε ότι κυρίαρχη θέση στη δέσμη των κριτηρίων κατέχει το κλινικό όφελος, σε συνδυασμό με τη βαρύτητα της νόσου.

Όσον αφορά στη διαπραγμάτευση, ο Γενικός Γραμματέας τόνισε ότι η διαδικασία αυτή θα ενσωματωθεί ως οργανικό στοιχείο του ΗΤΑ και υπενθύμισε την απουσία μητρώων ασθενών ως εμπόδιο στην διαδικασία της αξιολόγησης, καθώς και στις συμβολαιακές συμφωνίες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στην παρούσα φάση λειτουργίας της επιτροπής αξιολόγησης.

Παραδέχθηκε ότι, η φαρμακευτική καινοτομία αποτελεί πρόκληση για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας διεθνώς και απαιτεί πολύ προσεκτικές και στοχευμένες θεσμικές παρεμβάσεις από την πλευρά της Πολιτείας.

Αναφέρθηκε στην ανάγκη κάλυψης του ελλείμματος που υπάρχει στη χώρα μας όσον αφορά στα μητρώα ασθενών, που αποτελούν καθοριστικής σημασίας εργαλείο για τον μηχανισμό αξιολόγησης.

Τέλος, υπενθύμισε την κυβερνητική έμφαση στην ισότιμη πρόσβαση όλων στο φάρμακο, στην ανάγκη να ανταποκρίνεται το σύστημα στις ανάγκες των ασθενών, στην αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού του ύψους των δημοσίων δαπανών για την υγεία και την αύξηση της δαπάνης ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, ώστε να υπάρξει σύγκλιση με την Ευρωζώνη.