Επιστήμη

RSS

Στη βροχή μετεωριτών «Διδυμίδες» είναι αφιερωμένο το doodle της Google

Eπειδή είχε προηγηθεί Νέα Σελήνη στις 7 Δεκεμβρίου και η επόμενη πανσέληνος θα είναι στις 22 Δεκεμβρίου, οι ουρανοί θα είναι αρκετά σκοτεινοί, επιτρέποντας έτσι την καλή παρατήρηση των μετεώρων.