ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

  • Σοφοκλής, γλυκύτητα και μέτρο (Μέρος Η’) Ο Κρέοντας καταδικάζει την Αντιγόνη σε θάνατο, κι αυτή είναι η αφετηρία του δρόμου που θα οδηγήσει στην καταστροφή...
  • Σοφοκλής, γλυκύτητα και μέτρο (Μέρος Ζ’) Η Αντιγόνη υπακούει στον ηθικό νόμο, υποστηρίζει τους αιώνιους νόμους των θεών, που δεν μπορεί να τους αχρηστεύσει καμία...