ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΑ

  • Η Στάση του Νίκα Με αυτήν την ονομασία έμεινε στην ιστορία η λαϊκή εξέγερση που συνέβη στο Βυζάντιο την εποχή του Ιουστινιανού και...