ΠΕΤΡΟΜΠΕΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ

  • Λιμένι, η εστία των Μαυρομιχαλαίων Τόπος ιστορικός, εστία της επιφανούς οικογένειας των Μαυρομιχαλαίων, το Λιμένι είναι κατά γενική ομολογία ένα από τα ωραιότερα οικιστικά...