ΠΑΘΗ ΣΥΜΦΩΝΩΝ

  • Πάθη φωνηέντων και πάθη συμφώνων (Μέρος Δ’) Όταν κάνουμε λόγο για πάθη συμφώνων, αναφερόμαστε σε φωνολογικές διαφοροποιήσεις συμφώνων που επηρεάζουν και τη μορφολογική δομή των λέξεων
  • Πάθη φωνηέντων και πάθη συμφώνων (Μέρος Β’) Στο πλαίσιο του συνδυασμού των φωνημάτων, προκαλούνται συχνά διαφοροποιήσεις στους φθόγγους που πραγματώνουν τα φωνήματα. Οι φωνολογικές αυτές διαφοροποιήσεις,...
One ChannelΟ νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας