Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022
weather-icon 6 oC
MUST READ

ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου – Ο εξινδοευρωπαϊσμός του ελλαδικού χώρου (Μέρος Α’)
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου – Ο εξινδοευρωπαϊσμός του ελλαδικού χώρου (Μέρος Α’)

Μετά την επικράτηση της νεολιθικής οικονομίας στον ελλαδικό χώρο, το επόμενο πιθανό χρονικό διάστημα για μεταναστευτικές κινήσεις είναι η περίοδος που εκτείνεται από το 3500 έως το 3000 π.Χ.

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου – Η «υπόθεση Κουργκάν»
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου – Η «υπόθεση Κουργκάν»

Σύμφωνα με το εν λόγω θεωρητικό σχήμα, που οφείλει την ονομασία του στη ρωσική λέξη για τον τύμβο (την τούμπα), η πρωτοϊνδοευρωπαϊκή κοιτίδα τοποθετείται σε κάποια περιοχή των στεπών της Ευρώπης, δηλαδή στην Ουκρανία και τη νότια Ρωσία

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου – Η θεωρία περί εξάπλωσης των Ινδοευρωπαίων από την περιοχή του Δούναβη
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου – Η θεωρία περί εξάπλωσης των Ινδοευρωπαίων από την περιοχή του Δούναβη

Η τρίτη θεωρητική προσέγγιση τοποθετεί την αρχική κοιτίδα των Ινδοευρωπαίων στην κεντρική Ευρώπη

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου – Η θεωρία περί μεταφοράς των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών από την Ανατολία προς δυσμάς
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου – Η θεωρία περί μεταφοράς των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών από την Ανατολία προς δυσμάς

Η δεύτερη θεωρητική προσέγγιση για τις ινδοευρωπαϊκές μετακινήσεις συνδέει την εξάπλωση των Ινδοευρωπαίων με τη διασπορά της γεωργίας από την Ανατολία στην Ευρώπη, που ξεκίνησε περί το 7000 π.Χ.

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου – Η «μεσολιθική θεωρία» για την αρχική κοιτίδα των Ινδοευρωπαίων
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου – Η «μεσολιθική θεωρία» για την αρχική κοιτίδα των Ινδοευρωπαίων

Κατά την αποκαλούμενη «μεσολιθική θεωρία», οι ευρωπαϊκές γλώσσες πρέπει να εξαπλώθηκαν αφενός μεν προς νότον (Αιγαίο, Μεσόγειος, Ατλαντικός ωκεανός) από τη βορειο-κεντρική Ευρώπη, αφετέρου δε προς ανατολάς (Ασία) από τις στέπες

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου – Τα χρονικά όρια της ινδοευρωπαϊκής διασποράς
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου – Τα χρονικά όρια της ινδοευρωπαϊκής διασποράς

Η απόπειρα τοποθέτησης της έναρξης της ινδοευρωπαϊκής διασποράς στο χρονικό διάστημα μετά το 2500 π.Χ., δηλαδή στις παραμονές των παλαιότερων ιστορικά μαρτυρημένων γλωσσών της ινδοευρωπαϊκής οικογένειας, εξαλείφει τα χρονικά περιθώρια για τη διαφοροποίησή τους

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου – Η ινδοευρωπαϊκή διασπορά και η γλωσσική διαίρεση
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου – Η ινδοευρωπαϊκή διασπορά και η γλωσσική διαίρεση

Η έναρξη της ινδοευρωπαϊκής διάσπασης ανάγεται περίπου στο χρονικό διάστημα 4500-2500 π.Χ.

latestbutton