ΕΠΙΔΡΩ

  • Επήρεια, επίδραση και επιρροή (Μέρος Β’) Το ουσιαστικό επίδραση έχει σαφώς ευρύτερη σημασία από την επήρεια, καθώς δηλώνει την κάθε είδους (επ)ενέργεια —κατά κανόνα αργή...