800 000

  • Οι Ρώσοι τουρίστες «ψηφίζουν» Ελλάδα Πάνω από 800.000 Ρώσοι τουρίστες επισκέφθηκαν την Ελλάδα το 2017,σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από ελληνικής και ρωσικής πλευράς, πουπαρουσιάστηκαν...