08 χρηματιστήριο

  • Βουτιά 2,08% στο Χρηματιστήριο την Τρίτη Με σημαντικές απώλειες έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών την Τρίτη, δεχόμενο ισχυρές πιέσεις από χαρτοφυλάκια που εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία να...