000 συντάξεις

  • Στην αναμονή 300.000 συντάξεις και εφάπαξ Σε εκκρεμότητα βρίσκονται αυτή την στιγμή 300.000 συντάξεις και εφάπαξεκ των οποίων οι 100.000 αφορούν κύριες συντάξεις. Μάλιστα διαπιστώνεταιότι...