Τρίτη 04 Οκτωβρίου 2022
weather-icon 22 oC
MUST READ

ρήματα

Οι φωνές και οι διαθέσεις του ρήματος (Μέρος Β’)
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Οι φωνές και οι διαθέσεις του ρήματος (Μέρος Β’)

Διάθεση λέγεται η ιδιαίτερη σημασία του ρήματος που φανερώνει αν το υποκείμενο ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται απλώς σε μια κατάσταση

Οι φωνές και οι διαθέσεις του ρήματος (Μέρος Α’)
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Οι φωνές και οι διαθέσεις του ρήματος (Μέρος Α’)

Φωνή είναι η μορφή που παίρνει το ρήμα κατά το σχηματισμό του

Επιδέχομαι και μετέρχομαι
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Επιδέχομαι και μετέρχομαι

Δύο μεταβατικά αποθετικά ρήματα που πολλές φορές συντάσσονται με λανθασμένο τρόπο, ακόμη και από ομιλητές ή συντάκτες κειμένων που κατά γενική ομολογία χειρίζονται την ελληνική γλώσσα με άνεση, είναι το επιδέχομαι και το μετέρχομαι.

Upd: 7 Μαρτίου 2018, 12:45
Πραγματεύομαι και διαπραγματεύομαι
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Πραγματεύομαι και διαπραγματεύομαι

Τα αποθετικά ρήματα πραγματεύομαι και διαπραγματεύομαι, αν και διαφέρουν μεταξύ τους μόνον κατά το πρώτο συνθετικό δια- τού διαπραγματεύομαι, δεν έχουν το ίδιο σημασιολογικό περιεχόμενο.

Upd: 17 Ιανουαρίου 2018, 15:09
Αμφιβάλλω και αμφισβητώ
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Αμφιβάλλω και αμφισβητώ

Υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των ρημάτων αμφιβάλλω και αμφισβητώ, που δε μας επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε το ένα εξ αυτών αντί του άλλου. Οι διαφορές αυτές αφορούν τόσο τον τρόπο με τον οποίο συντάσσονται τα δύο ρήματα όσο και το ακριβές σημασιολογικό περιεχόμενο αυτών.

Upd: 15 Ιανουαρίου 2018, 14:25
Κληροδοτώ και κληρονομώ
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Κληροδοτώ και κληρονομώ

Δύο ρήματα που αρκετές φορές συγχέονται μεταξύ τους, μολονότι έχουν την ακριβώς αντίθετη σημασία, είναι το κληροδοτώ και το κληρονομώ. Μάλιστα, το πλέον συνηθισμένο σφάλμα αφορά τη χρήση τού κληρονομώ σε περιπτώσεις όπου θα έπρεπε κανονικά να χρησιμοποιηθεί το κληροδοτώ.

Upd: 18 Δεκεμβρίου 2017, 14:22
Αναδίδω και αναδύομαι
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Αναδίδω και αναδύομαι

Ένα ακόμη ζεύγος λέξεων που πολλές φορές συγχέονται και χρησιμοποιούνται η μια στη θέση της άλλης λόγω της ηχητικής συγγένειάς τους, μολονότι δεν έχουν καμία απολύτως σημασιολογική σχέση μεταξύ τους, είναι τα ρήματα αναδίδω και αναδύομαι.

Upd: 6 Δεκεμβρίου 2017, 18:04
Υποβόσκω και υποφώσκω
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Υποβόσκω και υποφώσκω

Δύο ρήματα που συγγενεύουν μεν από ηχητικής απόψεως, αλλά δεν έχουν καμία απολύτως σημασιολογική συνάφεια μεταξύ τους, είναι το υποβόσκω και το υποφώσκω. Τα εν λόγω ρήματα ουκ ολίγες φορές συγχέονται, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται λανθασμένα το ένα εξ αυτών στη θέση του άλλου.

Upd: 15 Νοεμβρίου 2017, 11:37
Αντεπεξέρχομαι και προοιωνίζομαι
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Αντεπεξέρχομαι και προοιωνίζομαι

Δύο λόγια αποθετικά ρήματα (δηλαδή, ρήματα που δεν έχουν ενεργητικό τύπο σε -ω, αλλά σχηματίζουν μόνο μεσοπαθητικούς τύπους σε -ομαι) που κατά κανόνα κακοπαθαίνουν απ’ όσους επιχειρούν να τα μεταχειριστούν είναι το αντεπεξέρχομαι και το προοιωνίζομαι.

Upd: 13 Νοεμβρίου 2017, 15:31
Ασκώ ή εξασκώ;
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Ασκώ ή εξασκώ;

Τα ρήματα ασκώ και εξασκώ είναι κατ’ αρχήν λέξεις συνώνυμες, με παραπλήσια σημασία, αλλά το ασκώ έχει ευρύτερη σημασία και σαφώς περισσότερες χρήσεις από το εξασκώ.

Upd: 18 Οκτωβρίου 2017, 14:53
latestbutton