Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020
LIVE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Κοροναϊός: Λεπτό προς λεπτό στο in.gr η εξάπλωση παγκοσμίως

προθέσεις

Προθέσεις, συστατικό στοιχείο της γλώσσας μας (Μέρος ΙΒ’)
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Προθέσεις, συστατικό στοιχείο της γλώσσας μας (Μέρος ΙΒ’)

Η σύνταξη και οι κύριες σημασίες των λόγιων προθέσεων συν, υπέρ, υπό και χάριν

Προθέσεις, συστατικό στοιχείο της γλώσσας μας (Μέρος ΙΑ’)
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Προθέσεις, συστατικό στοιχείο της γλώσσας μας (Μέρος ΙΑ’)

Η σύνταξη και οι κύριες σημασίες των λόγιων προθέσεων μείον, μέσω, περί, πλην και προ

Προθέσεις, συστατικό στοιχείο της γλώσσας μας (Μέρος Ι’)
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Προθέσεις, συστατικό στοιχείο της γλώσσας μας (Μέρος Ι’)

Η σύνταξη και οι κύριες σημασίες των λόγιων προθέσεων εντός, ενώπιον, επί, κατόπιν και λόγω

Προθέσεις, συστατικό στοιχείο της γλώσσας μας (Μέρος Θ’)
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Προθέσεις, συστατικό στοιχείο της γλώσσας μας (Μέρος Θ’)

Η σύνταξη και οι κύριες σημασίες των λόγιων προθέσεων εκ, εκτός, εν και ένεκα

Προθέσεις, συστατικό στοιχείο της γλώσσας μας (Μέρος Η’)
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Προθέσεις, συστατικό στοιχείο της γλώσσας μας (Μέρος Η’)

Η σύνταξη και οι κύριες σημασίες των λόγιων προθέσεων ανά, άνευ, διά και εις

Προθέσεις, συστατικό στοιχείο της γλώσσας μας (Μέρος Ζ’)
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Προθέσεις, συστατικό στοιχείο της γλώσσας μας (Μέρος Ζ’)

Η σύνταξη και οι κύριες σημασίες των προθέσεων προς, σαν, σε και χωρίς

Προθέσεις, συστατικό στοιχείο της γλώσσας μας (Μέρος ΣΤ’)
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Προθέσεις, συστατικό στοιχείο της γλώσσας μας (Μέρος ΣΤ’)

Η σύνταξη και οι κύριες σημασίες των προθέσεων μέχρι, παρά και πριν

Προθέσεις, συστατικό στοιχείο της γλώσσας μας (Μέρος Ε’)
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Προθέσεις, συστατικό στοιχείο της γλώσσας μας (Μέρος Ε’)

Η σύνταξη και οι κύριες σημασίες των προθέσεων με, μετά και μεταξύ

Προθέσεις, συστατικό στοιχείο της γλώσσας μας (Μέρος Δ’)
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Προθέσεις, συστατικό στοιχείο της γλώσσας μας (Μέρος Δ’)

Η σύνταξη και οι κύριες σημασίες των προθέσεων έως (ως), ίσαμε και κατά

Προθέσεις, συστατικό στοιχείο της γλώσσας μας (Μέρος Γ’)
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Προθέσεις, συστατικό στοιχείο της γλώσσας μας (Μέρος Γ’)

Η σύνταξη και οι κύριες σημασίες των προθέσεων για, δίχως, εναντίον και εξαιτίας

Προθέσεις, συστατικό στοιχείο της γλώσσας μας (Μέρος Β’)
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Προθέσεις, συστατικό στοιχείο της γλώσσας μας (Μέρος Β’)

Σε ό,τι αφορά τη μορφή των προθέσεων, οι αλλαγές που παρατηρούνται στο λόγο οφείλονται είτε σε έκθλιψη (π.χ., μ’ ένα μόνο νεύμα, σ’ αυτόν, απ’ αλλού, γι’ αυτό, παρ’ όλο) είτε σε αποκοπή (π.χ., απ’ τη θάλασσα, στον κόσμο)

Προθέσεις, συστατικό στοιχείο της γλώσσας μας (Μέρος Α’)
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Προθέσεις, συστατικό στοιχείο της γλώσσας μας (Μέρος Α’)

Προθέσεις ονομάζονται οι άκλιτες λέξεις που μπαίνουν μπροστά από άλλες λέξεις, κυρίως ονοματικά στοιχεία (ουσιαστικά, επίθετα, αντωνυμίες, μετοχές, αριθμητικά) και δευτερευόντως επιρρήματα, προκειμένου να φανερώσουν μαζί τους τόπο, χρόνο, αιτία, τρόπο, ποσό κ.λπ.