πανσέτα

  • Ρεβίθια με γεμιστή πανσέτα Το ψήσιμο στη γάστρα μαζί με την πανσέτα θα δώσει στα ρεβίθια ωραίο χύλωμα και καπνιστή γεύση
Όμιλος Alter Ego