ομόηχα

  • Εφορία, εφορεία και ευφορία Ένα ακόμη παράδειγμα λέξεων που ενδέχεται να οδηγήσουν λόγω της ηχητικής ταύτισής τους σε λάθη από ορθογραφικής και εννοιολογικής...
  • Σύγκληση, σύγκλιση και σύγκλειση Ένα τυπικό παράδειγμα λέξεων που συγχέονται από ορθογραφικής και εννοιολογικής απόψεως εξαιτίας ακριβώς της ηχητικής ταύτισής τους
  • Λιμός και λοιμός Η μεγάλη πείνα και η επιδημική νόσος
  • Έωλος και αίολος Οι λέξεις έωλος και αίολος δεν είναι απλώς ομόηχα. Η ιδιαιτερότητα του εν λόγω ζεύγους λέξεων έγκειται στο γεγονός...